Du er her:

I Sogn og Fjordane fikk 84 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har store klimagassutslipp, og få har vedtatt plan for hvordan de skal få ned sine utslipp. Når det gjelder husholdningsavfall, kaster folk i Sogn og Fjordane mindre enn nordmenn flest.

Se hele oversikten for Sogn og Fjordane her (excel)

Klikk her for en oversikt over din kommune (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Sogn og Fjordane:

  •  543 av 647 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 84 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det kjøres en del skog og mark i Sogn og Fjordane. I årene 2008-2010 søkte 518 om dispensasjon. 486, eller 94 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 287 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Vik hadde høyest økning med 1382 kWh per innbygger, mens Lærdal på sin side reduserte forbruket med 584 kWh per innbygger.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde industristedet Årdal høyest utslipp, 108 tonn per innbygger (2009). Leikanger slapp ut mist med 3,78 tonn per innbygger. Mange kommuner i fylket har høye utslippstall.
  •  Over halvparten av kommunene i Sogn og Fjordane manglet plan for klimagassutslipp. 12 av 26 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Godt over halvparten av kommunene i Sogn og Fjordane manglet plan for biologisk mangfold. Bare 9 av 26 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Sogn og Fjordanes kommuner i snitt 380 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Årdal kommune lå på topp med 620 kilo per innbygger. Det er nest mest av alle kommuner i landet. I den andre enden av skalaen finner vi Flora, hvor innbyggerne kastet 282 kilo hver, noe som er svært lite sammenlignet med kommuner flest.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Sogn og Fjordanes kommuner i snitt 66 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er litt over landsgjennomsnittet på 65 prosent. Gulen lå dårligst an med 42 prosent gjenvinning, mens Askvoll, Fjaler, Gaular, Gjølster, Førde og Naustdal ledet, alle med 78 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Sogn og Fjordane brukte 137 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Sogn og Fjordane har i snitt 4 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er langt under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har betydelige klimagassutslipp, og det kjøres mye i skog og mark. 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Strømforbruket i boliger har gått ned i svært mange kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag fikk 75 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres mye i skog og mark. Hele 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. I Osen kastet folk minst husholdningsavfall, sammenlignet med alle landets kommuner.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag fikk 81 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres mye i skog og mark. Hele 96 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Det er jevnt over høye klimagassutslipp, men folk i Nord-Trøndelag kaster lite husholdningsavfall, sammenlignet med landet for øvrig.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Nordland

I Nordland fikk 82 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres svært mye i skog og mark. Hele 96 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Strømforbruket i boliger gikk ned, og folk i Nordland er blant dem som kaster minst husholdningsavfall i landet.

Viser fra 13 til 16 av totalt 19 artikler