Du er her:

I Sogn og Fjordane fikk 84 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har store klimagassutslipp, og få har vedtatt plan for hvordan de skal få ned sine utslipp. Når det gjelder husholdningsavfall, kaster folk i Sogn og Fjordane mindre enn nordmenn flest.

Se hele oversikten for Sogn og Fjordane her (excel)

Klikk her for en oversikt over din kommune (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Sogn og Fjordane:

  •  543 av 647 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 84 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det kjøres en del skog og mark i Sogn og Fjordane. I årene 2008-2010 søkte 518 om dispensasjon. 486, eller 94 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 287 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Vik hadde høyest økning med 1382 kWh per innbygger, mens Lærdal på sin side reduserte forbruket med 584 kWh per innbygger.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde industristedet Årdal høyest utslipp, 108 tonn per innbygger (2009). Leikanger slapp ut mist med 3,78 tonn per innbygger. Mange kommuner i fylket har høye utslippstall.
  •  Over halvparten av kommunene i Sogn og Fjordane manglet plan for klimagassutslipp. 12 av 26 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Godt over halvparten av kommunene i Sogn og Fjordane manglet plan for biologisk mangfold. Bare 9 av 26 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Sogn og Fjordanes kommuner i snitt 380 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Årdal kommune lå på topp med 620 kilo per innbygger. Det er nest mest av alle kommuner i landet. I den andre enden av skalaen finner vi Flora, hvor innbyggerne kastet 282 kilo hver, noe som er svært lite sammenlignet med kommuner flest.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Sogn og Fjordanes kommuner i snitt 66 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er litt over landsgjennomsnittet på 65 prosent. Gulen lå dårligst an med 42 prosent gjenvinning, mens Askvoll, Fjaler, Gaular, Gjølster, Førde og Naustdal ledet, alle med 78 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Sogn og Fjordane brukte 137 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Sogn og Fjordane har i snitt 4 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er langt under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Telemark

I Telemark fikk 73 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger. Svært mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger stort sett dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Aust-Agder

I Aust-Agder fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 438 kilowattimer per innbygger. Mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vest-Agder

I Vest-Agder fikk 69 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 684 kilowattimer per innbygger. Åseral og Hægebostad sendte bare 11 prosent av husholdningsavfallet sitt til gjenvinning. Det er dårligst i Norge.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Rogaland

I Rogaland fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. I Tysvær finner vi landets høyeste klimagassutslipp, fordelt på innbyggertall. Kommunenes strømforbruk i boliger ble redusert med 182 kilowattimer per innbygger.

Viser fra 5 til 8 av totalt 19 artikler