Du er her:

I Troms fikk 87 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres svært mye i skog og mark, hele 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Folk i Troms er blant dem som kaster minst husholdningsavfall i landet.

Se hele oversikten for Troms her (excel)

Klikk her for å se oversikten over alle kommunene (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Troms:

  •  954 av 1093 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 87 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det er svært mye motorisert ferdsel i skog og mark i Troms, og så godt som alle som søker får kjøre. I årene 2008-2010 søkte 4229 om dispensasjon til sammen. Hele 4085, eller 97 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger økte med 263 kilowattimer i snitt i året, 2009 sammenlignet med 2005. Ibestad hadde størst økning med hele 1932 kWh per innbygger. Folk i Dyrøy reduserte forbruket med 828 kWh per innbygger, og er blant kommunene som hadde størst reduksjon i landet.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Lenvik høyest utslipp, 20 tonn per innbygger (2009). I den andre enden av skalaen finner vi Skjervøy, som med sitt utslipp på 2,29 tonn per innbygger var blant kommunene som slapp ut aller minst i landet.
  •  Under halvparten av kommunene i Troms hadde plan for klimagassutslipp. 9 av 25 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under en tredel av kommunene i Troms hadde plan for biologisk mangfold. Bare 7 av 25 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Troms’ kommuner i snitt 300 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Det er svært lavt sammenlignet med andre fylker. Bardu kommune kastet mest med 442 kilo per innbygger. I Kåfjord kastet de snaue 240 kilo per innbygger. Bare noen få kommuner i landet kastet mindre i denne perioden.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Troms’ kommuner i snitt 62 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er like under landsgjennomsnittet på 65 prosent. Balsfjord var blant kommunene som trakk snittet ned. Der ble bare 22 prosent av avfallet gjenvunnet. Det plasserer Balsfjord helt i bunnsjiktet blant norske kommuner. Harstad, Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, Gratangen og Lavangen gjenvant mest, alle 77 prosent.
  •  Kommunene i Troms brukte 87 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under halvparten av landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Troms har i snitt 4 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er langt under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Oppland

I Oppland fikk 78 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 472 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Sør Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang lå dårligst an med bare 45 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

Nesten alle får bygge i sårbare områder

I Hedmark fikk 87 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Strømforbruket i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for biologisk mangfold. Våler, Åsnes og Grue var best i landet på gjenvinning.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane fikk 84 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har store klimagassutslipp, og få har vedtatt plan for hvordan de skal få ned sine utslipp. Når det gjelder husholdningsavfall, kaster folk i Sogn og Fjordane mindre enn nordmenn flest.

Viser fra 9 til 12 av totalt 19 artikler