Du er her:

I Oslo fikk bare 33 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger gikk ned med 321 kilowattimer per innbygger og kommunen har planer for klimagassutslipp og biologisk mangfold. Oslo er mer miljøbevisst enn de fleste andre kommuner.

Se hele oversikten for Oslo her (excel)

Se hele oversikten her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Oslo:

  •  17 av 52 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre områder med byggeforbud (LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 33 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  I årene 2008-2010 søkte 16 om dispensasjon til utmarkskjøring. 14 fikk dispensasjon.
  •  Strømforbruket per innbygger ble i snitt redusert med 321 kilowattimer per innbygger, 2009 sammenlignet med 2005.
  •  Deler man kommunens utslipp av klimagasser på antall innbyggere, får Oslo et snitt på 2,2 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger.
  •  Oslo kommune har både plan for klimagassutslipp og biologisk mangfold.
  •  I årene 2005-2010 kastet hver Osloboer i snitt 394 kilo avfall årlig.
  •  I årene 2005-2010 ble 78 prosent av husholdningsavfallet til Oslos innbyggere gjenvunnet.
  •  Oslo kommune brukte i 2010 111 kroner i utgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger. Det er godt under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Det var 1045 kilometer med kommunal gang- og sykkelvei i Oslo.

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Akershus fikk 86 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 421 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for klimagassutslipp. Oppegård hadde lavest CO2-utslipp i landet.

Gode resultater for Oslo

I Oslo fikk bare 33 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger gikk ned med 321 kilowattimer per innbygger og kommunen har planer for klimagassutslipp og biologisk mangfold. Oslo er mer miljøbevisst enn de fleste andre kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Buskerud fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 423 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Flesberg og Rollag lå dårligst an med bare 23 og 33 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vestfold

I Vestfold fikk 71 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 245 kilowattimer per innbygger. Svært få kjører i utmark, og de fleste ligger godt an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 19 artikler