Du er her:

I Hedmark fikk 87 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Strømforbruket i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for biologisk mangfold. Våler, Åsnes og Grue var best i landet på gjenvinning.

Klikk her for en enkel miløprofil for din kommune (excel)

Se hele oversikten her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Hedmark:

  •  573 av 658 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 87 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det er ganske mye utmarkskjøring i Hedmark. I årene 2008-2010 søkte 1438 om dispensasjon. 1348, eller 94 prosent, fikk det.
  •  Strømforbruket per innbygger har i snitt økt med 505 kilowattimer per innbygger i Hedmark, 2009 sammenlignet med 2005. Trysil hadde høyest økning med 1541 kWh per innbygger, mens folk i Åmot brukte 388 kWh mindre per innbygger.
  •  Deler man kommunens utslipp av klimagasser på antall innbyggere, får Hedmark et snitt på 6,5 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger (2009). Tolga hadde høyest utslipp med 16,09 tonn per innbygger. Hamar slapp ut mist med 3,7 tonn per innbygger.
  •  Mer enn halvparten av kommunene i Hedmark hadde plan for klimagassutslipp i 2010. 13 av 22 hadde vedtatt en slik plan. 
  •  Nesten halvparten av kommunene manglet plan for biologisk mangfold i 2010. 12 av 22 hadde slik plan.
  •  I årene 2005-2010 kastet hver innbygger i Hedmark i snitt 460 kilo avfall årlig. Ringsaker kommune lå på topp med 519 kilo per innbygger, mens Tynset og Alvdal kastet minst, 322 kilo.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Hedmarks kommuner i snitt 79,5 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er et godt resultat sammenlignet med andre mange andre. Våler, Åsnes og Grue var best i landet på gjenvinning med 87 prosent.
  •  Kommunene i Hedmark brukte 147 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Hedmark har i snitt 14 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det omtrent på landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Oppland

I Oppland fikk 78 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 472 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Sør Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang lå dårligst an med bare 45 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

Nesten alle får bygge i sårbare områder

I Hedmark fikk 87 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Strømforbruket i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for biologisk mangfold. Våler, Åsnes og Grue var best i landet på gjenvinning.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane fikk 84 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har store klimagassutslipp, og få har vedtatt plan for hvordan de skal få ned sine utslipp. Når det gjelder husholdningsavfall, kaster folk i Sogn og Fjordane mindre enn nordmenn flest.

Viser fra 9 til 12 av totalt 19 artikler