Du er her:

I Østfold fikk 76 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 615 kilowattimer per innbygger og de fleste kommuner mangler plan for klimagassutslipp. Hvaler har norgesrekord i husholdningsavfall per innbygger.

Klikk her for en enkel miljøprofil for din kommune (excel)

Se hele oversikten her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Østfold:

  •  474 av 625 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre områder med byggeforbud (LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 76 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det kjøres lite i skog og mark i Østfold. I årene 2008-2010 søkte 16 om dispensasjon til utmarkskjøring. 14 fikk det.
  •  Strømforbruket per innbygger har i snitt økt med 615 kilowattimer per innbygger i Østfold, 2009 sammenlignet med 2005. Råde hadde høyest økning med over 2800 kWh per innbygger, mens Fredrikstad hadde lavest økning med 95 kWh per innbygger.
  •  Deler man kommunens utslipp av klimagasser på antall innbyggere, får Østfold et snitt på 6 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger. Marker hadde høyest utslipp med 9,52 tonn per innbygger, mens Rømskog slapp ut mist med 3,98 tonn per innbygger.
  •  De fleste kommunene i Østfold manglet plan for klimagassutslipp i 2010. Bare 12 av 18 hadde vedtatt en slik plan. 
  •  De fleste kommunene hadde vedtatt en plan for biologisk mangfold i 2010. Bare seks av 18 manglet slik plan.
  •  I årene 2005-2010 kastet hver østfoldboer i snitt 460 kilo avfall årlig. Hyttekommunen Hvaler ligger på landstoppen i avfall per innbygger med over 900 kilo i snitt i årene 2005-2010.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Østefolds kommuner i snitt 70 prosent av husholdningsavfallet sitt. Rømskog, Aremark og Halden trekker ned med bare henholdsvis 29, 36 og 55 prosent gjenvinning av sitt avfall. Hobøl, Skiptvedt, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Trøgstad og Marker var best i fylket, alle med 78 prosent gjenvinning fra 2005-2010.
  •  Kommunene i Østfold hadde i 2010 i snitt 181 kroner i utgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger. Det ligger omtrent på landsgjennomsnittet.
  •  Kommunene i Østfold har i snitt snaue 15 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er omtrent på landsgjennomsnittet.

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Akershus fikk 86 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 421 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for klimagassutslipp. Oppegård hadde lavest CO2-utslipp i landet.

Gode resultater for Oslo

I Oslo fikk bare 33 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger gikk ned med 321 kilowattimer per innbygger og kommunen har planer for klimagassutslipp og biologisk mangfold. Oslo er mer miljøbevisst enn de fleste andre kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Buskerud fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 423 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Flesberg og Rollag lå dårligst an med bare 23 og 33 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vestfold

I Vestfold fikk 71 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 245 kilowattimer per innbygger. Svært få kjører i utmark, og de fleste ligger godt an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 19 artikler