Du er her:

Kommunevalget 2019 må bli et klimavalg!

Du kan sette miljø og klima på dagsorden i valget med Klimavalgalliansen, klimastreik og Klimabrølet!

Nasjonal aksjonshelg, klimastreik og Klimabrølet - 30. august til søndag 1. september

Klimavalgalliansen planlegger en nasjonal aksjonshelg helgen fredag 30. august til søndag 1. september.

På fredag 30. august blir det en nasjonal klimastreik og Klimabrølet i Oslo og flere andre steder. Klimabrølet skal samle 100 000 mennesker til en historisk miljømobilisering.

Du kan melde deg på og finne ut mer om Klimabrølet her. Du kan lese mer om skolestreiken for klima og hvordan du kan støtte den her.

Klimavalgalliansen er en allianse med 70 organisasjoner som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden. Alliansen krever:

  • Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger
  • Vis solidaritet og klimarettferdighet
  • Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå
  • Brems norsk oljeutvinning
  • La folket bli en del av løsningen
  • Invester i klimaløsningene

Naturvernforbundets lokallag og medlemmer oppfordres til å holde arrangementer og aksjoner på aksjonshelgen, gjerne i samarbeid med Klimavalgalliansens medlemsorganisasjoner. Ta kontakt med Aled Dilwyn Fisher i sekretariatet på 413 427 33 eller adf@naturvernforbundet.no hvis du vil arrangerer noe der du bor!

Klimavettreglene

Klimavalgalliansen har igjen produsert Klimavettreglene, åtte klimatips til kommuner og kandidater til årets kommunvalg.

Møteplasser om klima og kommunevalget

Naturvernforbundet gir lokal- og fylkeslag 10 000,- per møte for møteplasser som handler om alt knyttet til klima i et globalt perspektiv, men i år oppfordrer vi våre lag til å arrangere møteplasser hvor klima og miljø settes på dagsorden i kommunevalget.

For eksempel kan kandidater/partier inviteres til å svare: Hvordan kan deres kommune bidra til vår rettferdige andel av klimadugnaden som må til for å nå 1,5 grader? Møteplassene kan også arrangeres med andre gjennom Klimavalgalliansen.

Har dere lyst til å arrangere en slik klimamøteplass, ta kontakt med Aled Dilwyn Fisher i sekretariatet på 413 427 33 eller adf@naturvernforbundet.no.