Kontaktinformasjon

Kontakt oss: follomoss@naturvernforbundet.no

Leder: 

Kristian Vahl Østbye

Nestleder:

Nils Thorsen

Kasserer og sekretær:

Eirik Selmer Olsen

Arkiv, foto, facebook og hjemmeside:

Erik Kolderup

Styremedlemmer:    

Kjersti Nygaard

Per Ola Fenre

Koert Strujk

Trygve Olsen 

Olav Marius Berg(Ass)

Gunnar Stigen (Ass)

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2020

Nyheter