Kontaktpersoner lokallag Grenland:

Torstein Fjeld (leder) fjeldt@online.no

Anne Mjelva (kasserer og styremedlem) a-mjelva@online.no tlf 95270731

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.06.2020