Krafttak for ulven!

25 miljøorganisasjoner krever at Norge, Sverige og Finland blir enige om en felles forvaltning av store rovdyr i de tre landene, der ulven er den mest kritiske trua arten. Situasjonen for ulven i Norge er særlig prekær. Onsdag 21. november skal Norge og Sverige diskutere grenseulvens skjebne.

Ulver i skogen

– Vi er sterkt bekymret over den manglende viljen til å sikre langsiktig overlevelse av ulven i Norge, Sverige og Finland.Statsministrene Jens Stoltenberg, Fredrik Reinfeldt og Jyrki Katainen må nå ta ambisiøse politiske initiativ for å sikre ulven.

Onsdag 21. november møter Miljøverndepartementets statssekretær Henriette Westhrin sin svenske kollega for å diskutere hvordan ulveflokkene i grenseområdene skal telles. Hittil har Sverige inkludert grenseulvene i sin bestand. Det norske bestandsmålet på tre årlige ynglinger skal skje i helnorske flokker. Hvis det åpnes for å manipulere med bestandstall, vil det kunne legge et ytterligere press på ulven. Vi har bare omkring 25 helnorske dyr, i tillegg lever noen flokker på grensa mellom Norge og Sverige. I Norge tillates bare at tre ulveflokker årlig får lov til å føde ulvevalper.

– Vi er meget kritiske til å starte detaljdiskusjoner på dette nivået før det er enighet om overordna miljømål og forvaltningsrutiner for ulv gjennom en eventuell felles forvaltning mellom Norge og Sverige. Vi oppfordrer nå de tre nordiske regjeringene til modig, og mer ambisiøs ulveforvaltning for å sikre ulvens framtid og slik at den på sikt kan nedgraderes på rødlistene. Det vil være det biologiske målet på om ulve orvaltningen blir vellykket.

Miljøbevegelsen i de nordiske landene krever:

  • Et overordnet nordisk samarbeid for å sikre en ansvarlig forvaltning og ulvens overlevelse i et langsiktig perspektiv.
  • At Jens Stoltenberg sikrer at ulveforvaltningen i Norge er i samsvar med overordnede forvaltningsprinsipper. Norsk ulveforvaltning må bli så ambisiøs at den sikrer ulvens framtid i Norge.
  • At Norge tar et mye større forvaltningsansvar i et felles nordisk samarbeid, blant annet ved å øke det nasjonale bestandsmålet.

Vi mener dagens bestandsmål er for lave. Norge og Sverige forhandler nå om målsettingen for ulveforvaltningen i begge land. Sverige har i strid med EUs bestemmelser signalisert en kraftig reduksjon av sin bestand.

Brevet er også sendt de tre landenes miljøvern- og landbruksministre, samt EU og Bern-konvensjonens sekretariat.