Du er her:

Kronikker/leserinnlegg

Avisinnlegg i debatten om flyavgift, juni 2016:

Bedre flyavgift gir større miljøeffekt

Av Lars Haltbrekken (leder i Naturvernforbundet), Ingrid Skjoldvær (leder i Natur og Ungdom) og Arild Hermstad (leder i Framtiden i våre hender)

Hiuttak jerv
Innlegg:

Vårens styggeste eventyr

12.01.2016

Jerven er fredet og definert som sterkt truet i Norge. Likevel benyttes statens eget naturoppsyn til å drepe jervemødre med nyfødte valper i hiet. Og dette skjer til og med i våre nasjonalparker. Hva slags naturforvaltning er det Norge driver med?

Kommentar til budsjettforliket på Stortinget:

Noen små grønne skritt i riktig retning

– Enigheten om statsbudsjettet mellom regjeringen og Venstre og KrF innebærer at vi tar noen små skritt i miljøriktig retning, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Kristin Rørvik
Innlegg:

Bo tett for (inne)miljøet!

02.07.2015

Tenker du at tette hus er dårlig for helsa? Da kan jeg komme med en god nyhet. Dersom du bygger tett og ventilerer rett, vil huset ditt være vennlig mot det indre og det ytre miljøet. Strengere energikrav til bygg kan derfor bidra til bedre helse.

Kronikk:

Modige politikere må løse miljøutfordringene fra transport

29.09.2014

Kommunene gjennom den såkalte Vestkorridoren, fra Oslo til Drammen, har tatt flere skritt i miljøriktig retning. De kan vise til gode eksempler på byggeprosjekter som ligger i toppsjiktet hva gjelder miljø, og det gjøres mye bra for å gjøre eksisterende bygg mer energieffektive og uavhengige av olje til oppvarming. Det gjenstår likevel mye. Veitrafikken står for 40–70 prosent av klimagassutslippene i de aktuelle kommunene, og luftforurensing gir store helseplager for mange av innbyggerne. Heldigvis har et stort flertall på Stortinget, gjennom klimaforliket, slått fast at personbiltrafikken i storbyområdene ikke skal vokse. Regjeringen har fulgt opp og erklært at klimaforliket skal overoppfylles.

Kronikk:

Slå et slag for langdistansetoget

29.09.2014

Sommeren er på hell, og mange har brukt ferien til å reise både langt og med ulike transportmidler. Tusenvis av tonn CO2 er sluppet ut i atmosfæren, uten at det tilsynelatende har satt noen demper på reiseaktiviteten. Beregninger fra Cicero – senter for klimaforskning – viser at i 2009 sto flytrafikken for 52 prosent av klimaeffekten fra nordmenns reiser. Bilen sto for 41 prosent.

Kronikk:

Biodrivstoff til fly – klimaets redning?

12.08.2014

Luftfartsbransjen kjører hardt på at biodrivstoff skal redusere klimagassutslippene fra flytrafikk og bruker dette som et påskudd for en fortsatt kraftig trafikkvekst. Vil klimagassutslippene kuttes markant – eller er vi vitne til grønnvasking av en bransje som innser at den har et stort problem?

Kronikk:

Et farlig hastverk

24.06.2014

Nybygde veier og jernbane skal ligge i minst hundre år. Men regjeringen har ikke tid til å velge løsninger som skåner viktige naturområder.

Kronikk:

La oss starte togkonkurransen!

24.06.2014

Det er bra at samferdselsministeren vil ha kraftig jernbanesatsing. Men hvordan sikrer vi at dette gir miljøresultater? Jo, gjennom en konkurranse mellom kommunene, hvor de som gjør det enkelt å bruke jernbanen og vanskelig å bruke bilen, får mest jernbanepenger fra staten.

Sylvi Listhaug øker hogsten av trær - til skade både for klima og naturmangfold.
Innlegg:

Bygger ned klimaløsning

25.04.2014

Bakvendtlandbruksminister Sylvi Listhaug prøver å fremstille naturødeleggende, statssubsidierte skogsbilveier som et miljøtiltak. - Det er en useriøs miljøbløff, denne typen subsidiering av miljøødeleggelse må avskaffes, mener miljøorganisasjonene WWF, SABIMA, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

Gudbransdalslågen Kåja Foto Ole Morten Fossli FNF Oppland
Innlegg:

La Lågen renne fritt forbi Vinstra!

31.03.2014

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredjedeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Ved årtusenskiftet sa politikerne stopp og at tiden for store vannkraftutbygginger var forbi. Derfor sier vi ja til å la Gudbrandsdalslågen renne fritt!

Viser fra 1 til 12 av totalt 111 artikler