Du er her:

Kronikker/leserinnlegg

Kronikk:

Ny lov kan true livets opphav

19.10.2018

Stortinget skal i løpet av dei neste månadane bestemme om vi skal tillate gruvedrift på havbotnen, utan å vite korleis dette kan påverke det sårbare livet i havet. Naturvernforbundet krev derfor eit moratorium mot gruvedrift på havbotn fram til miljøkonsekvensane er godt nok utgreia.

28175459722_0121a68444_o

Hvorfor så billige flybilletter?

I Aftenposten 25. oktober kan vi lese at flybillettene til USA er rekordbillige, og at prisene antakelig vil fortsette å synke. Økte konkurranse er en av årsakene.

7604308938_ffc85d4b6a_o

Forby nydyrking av myr

Regjeringen har hatt forslag om forbud mot nydyrking av myr på høring. Forslaget bygger på god faglig dokumentasjon, og det bør gjennomføres snarest. Et forbud mot nydyrking av myr vil være viktig både for å ta vare på naturens mangfold og for å hindre utslipp av klimagasser, og vil i tillegg være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Avisinnlegg i debatten om flyavgift, juni 2016:

Bedre flyavgift gir større miljøeffekt

Av Lars Haltbrekken (leder i Naturvernforbundet), Ingrid Skjoldvær (leder i Natur og Ungdom) og Arild Hermstad (leder i Framtiden i våre hender)

Hiuttak jerv
Innlegg:

Vårens styggeste eventyr

12.01.2016

Jerven er fredet og definert som sterkt truet i Norge. Likevel benyttes statens eget naturoppsyn til å drepe jervemødre med nyfødte valper i hiet. Og dette skjer til og med i våre nasjonalparker. Hva slags naturforvaltning er det Norge driver med?

Kommentar til budsjettforliket på Stortinget:

Noen små grønne skritt i riktig retning

– Enigheten om statsbudsjettet mellom regjeringen og Venstre og KrF innebærer at vi tar noen små skritt i miljøriktig retning, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Kristin Rørvik
Innlegg:

Bo tett for (inne)miljøet!

02.07.2015

Tenker du at tette hus er dårlig for helsa? Da kan jeg komme med en god nyhet. Dersom du bygger tett og ventilerer rett, vil huset ditt være vennlig mot det indre og det ytre miljøet. Strengere energikrav til bygg kan derfor bidra til bedre helse.

Kronikk:

Modige politikere må løse miljøutfordringene fra transport

29.09.2014

Kommunene gjennom den såkalte Vestkorridoren, fra Oslo til Drammen, har tatt flere skritt i miljøriktig retning. De kan vise til gode eksempler på byggeprosjekter som ligger i toppsjiktet hva gjelder miljø, og det gjøres mye bra for å gjøre eksisterende bygg mer energieffektive og uavhengige av olje til oppvarming. Det gjenstår likevel mye. Veitrafikken står for 40–70 prosent av klimagassutslippene i de aktuelle kommunene, og luftforurensing gir store helseplager for mange av innbyggerne. Heldigvis har et stort flertall på Stortinget, gjennom klimaforliket, slått fast at personbiltrafikken i storbyområdene ikke skal vokse. Regjeringen har fulgt opp og erklært at klimaforliket skal overoppfylles.

Kronikk:

Slå et slag for langdistansetoget

29.09.2014

Sommeren er på hell, og mange har brukt ferien til å reise både langt og med ulike transportmidler. Tusenvis av tonn CO2 er sluppet ut i atmosfæren, uten at det tilsynelatende har satt noen demper på reiseaktiviteten. Beregninger fra Cicero – senter for klimaforskning – viser at i 2009 sto flytrafikken for 52 prosent av klimaeffekten fra nordmenns reiser. Bilen sto for 41 prosent.

Viser fra 1 til 12 av totalt 114 artikler