Du er her:

Kronikker/leserinnlegg

Fire timer Trondheim–Oslo?

19.01.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Investeringene i høyhastighetstog må ses i et langsiktig perspektiv, som et ledd i å omgjøre Norge til en miljønasjon, skriver Lars Haltbrekken og Steinar Nygaard i denne kronikken, som sto på trykk i Nationen 15. januar.

Motorvei og skilt
Debattinnlegg:

Motorveger på villspor

30.10.2009 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Ved planlegging av nye vegprosjekter har ofte kortere reisetid blitt tillagt liten vekt når framtidige trafikkmengder beregnes. Det fører til at beslutnings-grunnlaget for utbygging blir feil, noe som undergraver nasjonale mål for bl.a. utslippsreduksjoner, natur-mangfold, jordvern og støy. Dette skriver Holger Schlaupitz i et innlegg i tidsskriftet Samferdsel nr. 10 2009.

E6 og Østfoldbanen ved Hølen i Vestby Foto Leif Harald Ruud

Flere kjørefelt redder ikke liv

23.10.2009 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Motorvei-fantastene kjører trafikkofrene foran seg, skriver Lars Haltbrekken i denne kronikken, som sto på trykk i Ny Tid 23. oktober.

Lar haltbrekken_holder_leders_tale hoyde

Sp – det er reduserte utslipp som teller

04.09.2009 | Sist oppdatert: 16.07.2014

Satsing på fornybar energi vil føre til at naturverninteresser må vike, sa Liv Signe Navarsete (SP) i Aftenposten i går. Hvorfor er det naturen som må betale prisen, og ikke veitrafikken og oljeindustrien, spør Lars Haltbrekken i dette tilsvaret.

Naturen fortjener en solid naturmangfoldlov

09.01.2009 | Sist oppdatert: 28.08.2009

Stortinget vedtok i 2003 å stanse tapet av arter i norsk natur innen 2010. Men politikerne har enda ikke etablert nødvendige virkemidler som kan bidra til å nå dette målet.

Viser fra 109 til 114 av totalt 114 artikler