Du er her:

Kronikker/leserinnlegg

Kronikk:

Biodrivstoff til fly – klimaets redning?

12.08.2014

Luftfartsbransjen kjører hardt på at biodrivstoff skal redusere klimagassutslippene fra flytrafikk og bruker dette som et påskudd for en fortsatt kraftig trafikkvekst. Vil klimagassutslippene kuttes markant – eller er vi vitne til grønnvasking av en bransje som innser at den har et stort problem?

Kronikk:

Et farlig hastverk

24.06.2014

Nybygde veier og jernbane skal ligge i minst hundre år. Men regjeringen har ikke tid til å velge løsninger som skåner viktige naturområder.

Kronikk:

La oss starte togkonkurransen!

24.06.2014

Det er bra at samferdselsministeren vil ha kraftig jernbanesatsing. Men hvordan sikrer vi at dette gir miljøresultater? Jo, gjennom en konkurranse mellom kommunene, hvor de som gjør det enkelt å bruke jernbanen og vanskelig å bruke bilen, får mest jernbanepenger fra staten.

Sylvi Listhaug øker hogsten av trær - til skade både for klima og naturmangfold.
Innlegg:

Bygger ned klimaløsning

25.04.2014

Bakvendtlandbruksminister Sylvi Listhaug prøver å fremstille naturødeleggende, statssubsidierte skogsbilveier som et miljøtiltak. - Det er en useriøs miljøbløff, denne typen subsidiering av miljøødeleggelse må avskaffes, mener miljøorganisasjonene WWF, SABIMA, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

Gudbransdalslågen Kåja Foto Ole Morten Fossli FNF Oppland
Innlegg:

La Lågen renne fritt forbi Vinstra!

31.03.2014

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredjedeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Ved årtusenskiftet sa politikerne stopp og at tiden for store vannkraftutbygginger var forbi. Derfor sier vi ja til å la Gudbrandsdalslågen renne fritt!

Trillemarka Gudbrandseterfjell vinterskog
Kronikk:

Blå-blått råkjør over hvite vidder

05.03.2014

I framtiden må vi reise lenger og høyere for å finne snø. Områdene med skikkelig godt, gammeldags skiføre vil bli færre og mindre som følge av klimaendringene. I de samme områdene ønsker regjeringen å åpne for fornøyelseskjøring med snøskuter. Skifolket og skuterfolket vil bli presset sammen på stadig mindre områder. Det er dømt til å bli konflikter av det.

Kjersti_farger
Innlegg:

Miljøaktivister under press

07.02.2014

Tenk om du måtte registrere deg som utenlandsk agent for å få lov til å bli frivillig for Redd Barna. Frivillige miljøaktivister i Russland som vi jobber med må det.

Lars Halbrekken
Innlegg:

Til siste dråpe?

02.01.2014

Når skrur dere på fossene? Det var en turist som spurte da vedkommende kom til Geiranger i sommer. Om noen år er spørsmålet kanskje ikke så rart som det høres ut til lenger.

Innlegg:

Single European Sky – ikke for klimaets skyld

06.12.2013

Under paraplybetegnelsen "Single European Sky" arbeider EU med et felleseuropeisk regelverk for luftrommet. Arbeidet har pågått i flere år, og Norge kom med i 2007. Målet med arbeidet er blant annet økt sikkerhet, lavere kostnader og færre forsinkelser, noe det er vanskelig å være uenig i. Men det er et annet mål som er langt vanskeligere å akseptere, og det er at trafikkapasiteten i det europeiske luftrommet skal dobles.

Trillemarka, Mykle, skog, naturvern
Kronikk:

Brann i livets bibliotek

03.10.2013

De siste femti årene har vi mennesker ødelagt svært mye av vår naturrikdom. Arter dør nå ut opp mot 1000 ganger raskere enn normalt. Livets bibliotek står i brann. Den nye regjeringserklæringen det nå forhandles om, må slukke denne brannen.

Viser fra 13 til 24 av totalt 114 artikler