Du er her:

Kronikker/leserinnlegg

Arnodd håpnes
Innlegg:

Rovdyra trengs i norsk natur

24.07.2013

For å redde et seljetre, må vi kanskje ta vare på en ulv. Forskning viser at rovdyr skaper mangfold i hele økosystemet. Nå er det på tide at politikerne anerkjenner det.

Beskåret, bredde
Innlegg:

Er sjelden natur en salderingspost?

10.07.2013

Når media lager oppslag om sjeldne arter som stopper nye utbyggingsprosjekter, er det mange som rister på hodet. Men dette hadde ikke skjedd hvis utbyggerne fulgte sin plikt til å innhente kunnskap om naturmangfoldet.

Lars Halbrekken
Innlegg:

Naturvernforbundet og vasskraft

09.07.2013

Nationens angrep på Naturvernforbundet viser en sviktende forståelse både av dagens kraftpolitiske virkelighet, og av demokratiet vårt.

Innlegg:

Sammen om å stanse trafikkveksten

04.06.2013

Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at personbiltrafikken ikke skal vokse i storbyområdene. De vedtatte planene lokalt strider imidlertid med dette, så endringer er nødvendig. Regjeringen lover nå at byene som satser på buss, trikk, gående og syklende, vil få 26 milliarder kroner på deling. Tromsø er blant dem. Forutsetningen er at de også er villige til å sette i verk tiltak som reduserer biltrafikken.

Innlegg:

Feil om tog

08.05.2013

Rikard Solheim har i TU 3. mai et innlegg der han er kritisk jernbanesatsing generelt og utbygging av intercity-strekningene på Østlandet spesielt. Solheims hovedbudskap er at toget har liten betydning, er dyrt og er lite energieffektivt. Dessverre er statistikken hans villedende og argumentasjonen tendensiøs.

Innlegg:

Uten å blunke

26.04.2013

I løpet av de neste to tiårene kan petroleumsalderen treffe Barentshavet med full styrke.

Kronikk:

En radioaktiv framtid?

25.04.2013

27 år etter ulykken ved Tsjernobyl-kraftverket, planlegges det over 300 nye atomkraftverk rundt om i verden. Russland sjøsetter fremover en rekke nye atomdrevne ubåter med 600 nye atomstridshoder. Ubåtbasen ligger bare 10 mil fra Kirkenes. Har vi ikke lært noe av Nagasaki, Hiroshima, Tsjernobyl og Fukushima? Norske myndigheter må jobbe for en internasjonal avtale mot atomkraft og mot atomvåpen.

Innlegg:

Intercity og biltrafikk

05.02.2013

28.januar la regjeringen fram en kvalitetssikringsrapport om utbygging av intercity-banene til Halden, Lillehammer og Skien. Rapporten har fått mye oppmerksomhet, i og med at regjeringen snart skal legge fram ny nasjonal transportplan.

Innlegg:

Gi plass til bussen på E 18

01.02.2013

Med litt kost og maling kan vi gi plass til bussen på dagens E18. Å gi ett av dagens kjørefelt på E 18 til bussen vil knapt koste noe, men gi mange innbyggere i Asker og Bærum en enklere og bedre hverdag. Vi trenger ingen kostbar og tidkrevende ny E18 til 22 milliarder for å gi bussen fri flyt.

Maren til nettside
Kronikk:

Hissig og hyklersk i nord

22.01.2013

Naturvernforbundet deltar i denne uka på Arctic Frontiers i Tromsø. Her kan du lese genralsekretær Maren Esmarks kronikk som sto på trykk i Nordlys i forrige uke.

Utslipp
Kronikk:

På tide med kvotepause

04.12.2012

Kvotesystemet er i dyp krise. Norge kjøper flere millioner kvoter fra utviklingsland for å oppfylle våre klimamål. Tanken var god - klimakvotene skulle gå til å kutte utslipp og skape en miljøvennlig framtid. Men flere av dem gir i stedet økte utslipp av klimagasser, forgiftning av lokalmiljøet eller beslaglegger store landområder som lokalbefolkningen tidligere har brukt til å produsere mat. Nå er det på tide vi tar større ansvar selv og kutter egne utslipp.

Viser fra 25 til 36 av totalt 114 artikler