Du er her:

Kronikker/leserinnlegg

Kronikk:

Det haster for jernbanen

30.11.2012

I år er det femti år siden Norge fullførte sitt siste store jernbaneprosjekt. Nå haster det med å komme i gang igjen og bygge neste generasjons banenett, mener Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender.

Innlegg:

Levende fjorder og trygg sjømat

27.11.2012

Vår rene og produktive kyst har en stor naturrikdom, og har gitt Norge et fantastisk grunnlag for fiskeri og sjømatproduksjon. Dersom vi forvalter fjordene og våre marine ressurser på rett måte, vil dette kunne foregå i et «evighetsperspektiv». Disse verdiene utfordres nå av utslipp fra ny gruvevirksomhet. Vi forventer at regjeringen sørger for at framtidige utslipp fra gruveindustrien ikke skal kunne utgjøre en trussel mot fjordmiljø, gyteområder og sjømattrygghet, og dermed også selve grunnlaget for norsk sjømatnæring.

Kronikk:

Gi oss en kaldere framtid!

23.11.2012

Klimaforhandlerne kan feire 20 års jubileum når de møtes i Qatar i dag. Sommeren 1992 stod jubelen i taket i Rio de Janeiro. Verdens statsledere hadde blitt enige om å stanse de farlige og menneskeskapte klimaendringene.

Kronikk:

Galematias i matfatet

23.11.2012

I dag legger olje- og energiminister Ola Borten Moe fram kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette området er et økologisk underverk i verdensmålestokk.

Kronikk:

Ferjeløs E 39: skal ingen fjord være ukrysset?

21.11.2012

Firefelts motorvei, monsterbruer, tunneler, økte utslipp og skyhøye kostnader. E 39 uten én eneste ferje er en tvangstanke vi bør kvitte oss med, mener Naturvernforbundets fylkesledere på Vestlandet.

Innlegg:

Farlige miljøagenter?

12.11.2012

Tusen kilometer fra Norge ligger noen av verdens farligste atomkraftverk. Er du russer og sloss mot dette sammen en norsk miljøorganisasjon vil du om få dager bli stemplet som utenlandsk agent.

Lars bredde fjellet
Kronikk:

Fett med fettkjuke

29.10.2012

Den lille, rare soppen fettkjuke har fått sine ”15 seconds of fame”. Vi kjenner bare til tre steder der fettkjuke finnes i Norge, og på Romerike, ett av stedene den lever, skal det bygges en vei.

Kronikk:

Veiplaner for framtida

26.10.2012

Tog, buss, sykkel og beina skal ta veksten i persontrafikken i storbyregionene. Det slår Klimaforliket fast. NHO-direktøren hadde tydeligvis glemt det da han i høst tok til orde for å bygge veier for en sterkere trafikkvekst enn Statens vegvesen ønsker. NHO vil bygge firefeltsveier for en trafikkvekst som ikke skal komme!

Innlegg:

Venta på toget!

17.10.2012

Train of love's a comin', big black wheels are hummin'. People waitin' at the station, happy hearts are drummin.” Johnny Cash står bak flere togsanger. Det er tusenvis av dem. Jernhestens taktfaste ferd over prærien med røyken stigende inspirerte mange. "Drøm dæ fræm" synger Tre Små Kinesere. "Drøm dæ fræm fra Hamar og hjæm."
Innlegg:

Krav til fornybarsatsingen

24.08.2012

Anders Skonhoft er i et innlegg 16. august forundret over at Naturvernforbundet støttet ordningen med grønne sertifikater (elsertifikater) og spør om vi skjønte hva dette dreide seg om. La meg derfor først presisere at Naturvernforbundet var og er kritiske til flere deler av elsertifikatordningen fordi den bidrar til økt press på viktige naturverdier, slik også Skonhoft skriver.

En levende kyst

Det blir så tydelig sommerstid: Norge er en kystnasjon. Til kysten reiser vi for ro, natur, bad, båtturer og deilig sjømat. Og tenker vi etter, vet vi at kysten er mer enn sommeridyll: Livet i havet har dannet grunnlag for bosetting, næring og kultur her siden de første menneskene kom til Norge.

Viser fra 37 til 48 av totalt 114 artikler