Du er her:

Kronikker/leserinnlegg

Furu, gammel naturskog

Skogsnaturen må reddes

Det er kjedelig å holde på med det samme i lengden. Nå vil Naturvernforbundet verne mer skog – kanskje synes du at du har hørt den regla før? Det skriver fagrådgiver på naturmangfold Lene Liebe i dette leserinnlegget 11. juli.

Lars haltbrekken breddebilde sommer utsnitt

Begge beina på gasspedalen

EU må redusere forbruket av både kull, olje og gass dersom verden skal nå sine klimamål, skriver Naturvernforbundets Lars Haltbrekken og Audun Randen Johnsen i dette innlegget, som sto på trykk i Klassekampen.

Tog
Kronikk:

Bygg Vestfoldbanen for framtida

Debatten om utbygging av Vestfoldbanen er i gang. I denne kronikken argumenterer lederne av Naturvernforbundet i Vestfold, Telemark og Kristiansand for en utbygging av Vestfoldbanen som et første ledd en moderne jernbane mellom Østlandet og Sørlandet.

Lars Halbrekken bredde lofoten 2
Innlegg:

Fortsatt kamp mot oljeindustrien i sårbare havområder!

Varder har brent, fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord, fra Bergen i vest til Svinesund i øst. En fabelaktig mobilisering og et vanvittig engasjement satte nok en gang stopper for oljeindustriens planer om oljeboring i de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vårt arbeid og vårt engasjement nytter. Dette skal vi ta med oss i den videre oljekampen. For fortsatt truer oljeindustrien sårbare områder langs norskekysten. Områder vi skal forsvare.

Vikspollen - Vestvågøy2
Kronikk fra Naturvernforbundet i Nordland, Troms og Finnmark:

Immun mot oljesøl?

30.03.2011 | Sist oppdatert: 04.04.2011

Fredag 11. mars ble områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja holdt unna oljeindustriens klør for femte gang. Vi i Naturvernforbundet i nord er tilfredse med at Regjeringa har lagt inn en pustepause og det viser at det nytter å kjempe for ei god sak. Petroleumskompromisset er imidlertid bygd på å ofre Ishavskysten fra Vesterålen til Varanger, og det er en for høy pris for en utsettelse! Les kronikken fra Naturvernforbundet i Nordland, Troms og Finnmark.

Fly pa flyplass vinter
Kronikk:

Et flyvende vinmonopol

Nå har Regjeringen gitt Avinor lov til å utvide Gardermoen. Vi er allerede på verdenstoppen i flybruk, og verre skal det altså bli,skriver Gabriel Fliflet, nestleder i Naturvernforbundet i Hordaland, i denne kronikken som sto på trykk i Aftenposten 22. februar.

Kraftlinje
Kronikk 8.2.2011

Seierherrene

Mørklegging av Bergen – hele vårt moderne samfunn var i fare. Det manglet ikke på skremslene da Statnett, NVE og Riis- Johansen for et halvt år siden prøvde å tvinge gjennom ei naturødeleggende kraftlinje i Hardanger. Nå, etter strafferunden Riis Johansen måtte legge ut på, viser det seg at faren for at Bergen skulle gå i svart ikke var så stor allikevel.

Hva mener egentlig fylkesordføreren om jernbane?

Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore Sandvik er mot lyntog, men for høyhastighetstog. Det er vanskelig å forstå hvorfor Sandvik ønsker å bruke så mye penger på å bygge en ny bane som ikke tilfredsstiller moderne krav, skriver Naturvernforbundets Lars Haltbrekken og Steinar Nygaard i dette debattinnlegget som sto på trykk i Adresseavisen 3. februar 2011.

Sauer beiter
Innlegg 11.1.2011:

Litt sindighet i rovdyrdebatten

Naturvernforbundet ønsker at det drives utmarksbeite i Norge. Men vi ønsker også levende bestander av de fire rovdyrene. Landbruket og vi er ikke enige i alt, og trenger heller ikke være det for å kunne samarbeide, skriver Lars Haltbrekken i dette innlegget som sto på trykk i Nationen 11. januar 2011.

Jan Thomas Odegard
Debattinnlegg

Bondelaget useriøs om rovdyr

Bondelaget hevder på Nationen.no 12. 12. 2010 at ”det er mye mer rovdyr i Norge enn det som har vært hevdet”. Dette er stikk i strid med det Bondelaget selv har fastslått i nasjonalt Kontaktutvalg for rovvilt, skriver generalsekretær i Naturvernforbundet Jan Thomas Odegard i dette innlegget.

Solfanger 1
29.11.10 Debattinnlegg

Mer havre til en død hest?

Kraftkrisen er nå – derfor må det handles nå! Ikke om ti eller tyve år. Der er vi helt enige med Industri Energis Hogne Hongset. Da må vi sette i verk de tiltakene som gir rask effekt og som er bra for miljøet. Ikke de som vil ta mange år og som skader miljøet slik Hongset vil. Dette skriver Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken i et debattinnlegg som blant annet har stått på trykk i Adresseavisen.

Sauer beiter
29.10.10 Kronikk

Sau gjør lite for truet kulturlandskap

Naturvernforbundet bekymrer seg for alle rødlisteartene, enten det er søstermarihånd i kulturlandskapet, trønderlav i kystregnskogen eller dyr med spisse tenner, som tilfeldigvis spiser kjøtt. Naturvernforbundet registrerer at sauenæringen ofte argumenterer for at deres drift er viktig for å sikre kulturlandskapet og biologisk mangfold. Dette er en påstand med svært store modifikasjoner, skriver fagleder Arnodd Håpnes i en kronikk som sto på trykk i Namdals-Avisa 27. oktober 2010.

Viser fra 73 til 84 av totalt 114 artikler