Du er her:

Kronikker/leserinnlegg

Lokaltog
28.10.10 Debattinnlegg

Hva er jernbanens luftslott?

Oppslutningen om jernbanen har økt voldsomt på få år. Fra å ha vært en forholdsvis snever krets av miljøvernere og jernbanefolk som har påpekt jernbanens fortrinn og muligheter, er det nå tverrpolitisk enighet om at det må satses på tog i Norge. Samtidig minner de siste månedenes nedtur, med betydelige drifts- og punktlighetsproblemer, om at utfordringene i togtrafikken er store.

Oppdrettsanlegg

Oppdrettsnæringa og leppefiskforvaltninga

Naturvernforbundet blir ønskt velkomen etter av Fiskeri og havbruksnæringas landsforening (FHL) når det gjeld spørsmålet om forvaltninga av leppefisken. Gode ønske seier vi takk for. Kan hende er det like greitt å gå gjennom rollene når det gjeld leppefiskforvaltninga, skriv Øystein Folden, leiar i Naturvernforbundet Møre og Romsdal i dette debattinnlegget.

Lars bredde fjellet 2

Villsnø

26.10.2010 | Sist oppdatert: 12.09.2011

"Jeg ser det for meg. Om noen år vil kanskje mine barnebarn spørre meg: Var det ikke farlig å gå ut om vinteren bestefar, ut i den ville snøen?" Les Lars Haltbrekkens fortelling om villsnøen.

Lars bredde fjellet 2

Villsnø

26.10.2010 | Sist oppdatert: 28.10.2010

"Jeg ser det for meg. Om noen år vil kanskje mine barnebarn spørre meg: Var det ikke farlig å gå ut om vinteren bestefar, ut i den ville snøen?" Les Lars Haltbrekkens fortelling om villsnøen.

Nagoya aapningsseremoni
25.10.10 Debattinnlegg

Naturtoppmøte om livsgrunnlaget vårt

Mindre kjent enn klimatoppmøtene, men ikke mindre viktig. 18. oktober starter FNs toppmøte om biologisk mangfold. Det tiende partsmøtet i konvensjonen om biologisk mangfold, som heter COP10, skal avholdes i Nagoya, Japan. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltar sammen med en stor norsk forhandlingsdelegasjon. Naturvernforbundet forventer at Norge bidrar sterkt til å finne enighet om nye mål og konkrete tiltak for å stanse tapet av naturmangfold. Innlegget har stått på trykk i bl.a. Klassekampen, Altaposten og Nordstrand Blad.

Dalelva1 i Hordaland
21.10.10 Debattinnlegg

Med ødelagte vassdrag skal klimautslippene til værs

Kraftutbygging i verna vassdrag, tillatelse til forurensende gasskraftverk og stans i eksporten av strøm til utlandet, krever Leif Sande, leder av LO-forbundet IndustriEnergi. Tiltakene skal gi billigere strøm, skriver leder Lars Haltbrekken i dette debattinnlegget i Nationen.

Kystvakta1
19.10.10 Kronikk

Faunakriminalitet er forbrytelse mot naturmangfoldet

Lovbrudd og overgrep mot dyr, planter og natur har rettmessig fått mer og mer oppmerksomhet. For noen tiår siden var fokus på utenlandske fuglerøvere og da særlig egg og ungefangst av rovfugler. De senere årene er innsatsen for å bekjempe faunakriminalitet økt betydelig og saksområdene er kraftig utvidet. Det er Naturvernforbundet glade for. Men det er fremdeles et stort behov for ytterligere kraftinnsats for å komme ulovligheter til livs, skriver fagleder Arnodd Håpnes i denne artikkelen som stod på trykk i Miljøkrim (Økokrim sitt magasin) nr 2-2010.

Ingeborg gjaerum fakkeltog
18.10.10 Debattinnlegg:

Stoltenberg gir opp en global klimaavtale

… forteller Aftenposten over to sider torsdag. Jens er ikke den eneste. Hvert år siden jeg for første gang deltok på klimaforhandlingene, som hvert år finner sted i desember, har jeg også gitt opp - før jeg tar til vettet og trekker den samme konklusjonen hvert år: Det trengs flere som står på, ikke færre. I stedet for å gi opp, må vi jobbe hardere, skriver Ingeborg Gjærum i dette debattinnlegget.

Motorvei og skilt
18.10.10 Debattinnlegg

Naturvernforbundets syn på E 16

Ringerikets Blad har helt riktig gjengitt Naturvernforbundets syn i E 16-saken i et oppslag 7. oktober under tittelen "– To felt er nok". Vi har imidlertid et behov for å utdype nærmere hvorfor vi mener det er riktig å satse på trafikksikkerhetstiltak på E 16 kontra å bygge en ny firefeltsvei, skriver Naturvernforbundet i et debattinnlegg. En forkortet versjon av innlegget sto på trykk i Ringerikes Blad 15. oktober 2010.

Forside-kraftraport-2010
17.10.10 Debattinnlegg

Krafttak for energieffektivisering

Reduserte klimagassutslipp, tryggere strømsituasjon og nye grønne arbeidsplasser, kan bli gevinsten dersom Norge setter i gang en storsatsing på energieffektivisering. I tillegg kan viktige deler av norsk natur bli spart for nye kraftlinjer som truer naturrikdommen. Dette skriver Lars Haltbrekken i et debattinnlegg som blant annet har stått på trykk i Stavanger Aftenblad og Finnmark Dagblad.

Gran, gammel naturskog
Kronikk:

Skogbruket - en miljøbremsekloss

Mindre enn to prosent av produktiv skog i Norge er vernet. Norsk skogbruk tar ikke tilstrekkelig hensyn til mangfoldet av planter og dyr som er helt avhengig av skogen som leveområde, sier fagleder Arnodd Håpnes og Generalsekretær Jan Thomas Odegard i denne kronikken, som sto på trykk i Adressa 27. september, Østlendingen 06. oktober. og Trønder-Avisa 14. oktober.

Lakselus beskjært

Lakselusa – en større trussel i år enn i fjor

På tross av omfattende innsats for å avluse den norske oppdrettslaksen viser nye tall fra Mattilsynet at det er like mye lus nå som i fjor. Situasjonen er langt alvorligere i år. De omfattende avlusningstiltakene har ikke virket. Det må langt sterkere lut til for å få kontroll på situasjonen, skriver leder Lars Haltbrekken i dette debattinnlegget.

Viser fra 85 til 96 av totalt 114 artikler