Du er her:

Kronikker/leserinnlegg

Lars Halbrekken bredde lofoten

Oljelobbyens russefest

21.09.2010 | Sist oppdatert: 23.09.2010

”Og om det ikke akkurat er noen russefeiring, er det ingen tvil om at enkelte innslag er en russerevy verdig” skriver Lars Haltbrekken om oljemessen ONS, som ble arrangert i Stavanger i august.

Sommerfugl

Naturmangfold og hemmelighold

I oktober går naturtoppmøtet i Nagoya, Japan av stabelen. Der skal verdens stater reforhandle konvensjonen om biologisk mangfold. "Norske myndigheter er tause om de viktige forhandlingene under Konvensjonen om biologisk mangfold, og øvrige politikere viser ingen interesse", skriver Naturvernforbundet, Utviklingsfondet og Natur og Ungdom i denne kronikken.

Dod kysttorsk i balje

Om kystfiske, olje og delelinjer

- Om en uke skal delelinjeavtalen underskrives i Murmansk, og petroleumsoptimistene jubler og krever at Nord-Norge samler seg om en næringslivsstrategi. Skal det skje må de dempe sin olje-eufori. For mens jubelscenene langs delelinja kringkastes land og strand rundt, klippes kystsamfunnene i småbiter, skriver Gunnar Album i denne kronikken.

Oppdrettsanlegg pa avstand

Naturfiendtlig aktivitet i verneområde

Fagleder Arnodd Håpnes i Norges Naturvernforbund gjør i denne kronikken i Nationen rede for skadevirkningene av fiskeoppdrett i et vernet område på Froan på trøndelagskysten. Håpnes skriver at å akseptere at vernet natur bygges ned med ødeleggende inngrep er på linje med å akseptere at jordbruksland bygges ned med motorveier, kjøpesentre og parkeringsplasser.

Torskeoppdrett_ankomst Helnessund

Å skumme fløten av verdenshavene

Fiskeolje-saken som førte til at NHO-leder Paul Christian Rieber måtte gå av, er bare et av mange symptomer på en oppdrettsnæring som har vært fredet for lenge. Dette skriver Lars Haltbrekken og Gunnar Album i denne kronikken som sto på trykk i Dagens Næringsliv 1. juli 2010.

Vikspollen - Vestvågøy2

Se mot nord. Oftere

01.06.2010 | Sist oppdatert: 03.06.2010

Ville det vært like spennende med nordområdene dersom det ikke lå olje under havbunnen? Spørsmålet stilles av Lars Haltbrekken og Ingeborg Gjærum i en kronikk Nordlys denne uken.

Skogeierforbundets fagbløff om INON

19.04.2010 | Sist oppdatert: 19.04.2010

Skogeierforbundet hevder bevaring av inngrepsfri natur ikke er viktig for det biologiske mangfoldet. Det er direkte feil, skriver fagleder arnodd Håpnes i dette innlegget som sto på trykk i Nationen 6. mars 2010.

Fly pa flyplass vinter
Ny terminal på Gardermoen:

Flyplassvekst gir klimasprekk

05.03.2010 | Sist oppdatert: 09.03.2010

Spørsmålet om ny terminal på Oslo Lufthavn handler ikke om å være for eller mot flytrafikk. Det handler faktisk om å ha et realistisk syn på hva som må til for å kutte rike lands klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2050. Dette skriver Holger Schlaupitz i et innlegg i tidsskriftet Samferdsel, nr. 2 2010.

Karbonbinding i skogen

22.02.2010 | Sist oppdatert: 22.02.2010

Om bruk av bioenergi på kort og mellomlang sikt er bedre eller dårligere enn bruk av fossil energi, bestemmes i stor grad av hvor flinke vi er til å utnytte energien i biomassen. Dårlig energiutnyttelse fører til at mye karbon frigjøres, mens lite fossil energi spares. Dette skriver Lars Haltbrekken i et innlegg i Nationen 18. februar, som et tilsvar til et innlegg fra landsbruksminister Lars Peder Brekk om bioenergi.

Firefelts E 18:

Rask, effektiv og trafikksikker?

14.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Det er flere enn Naturvernforbundet som har gått sterkt ut mot planene om firefelts motorvei. Og begrunnelsen er klar: En fortsatt sterk vekst i biltrafikken er feil medisin i kampen for å begrense klimaendringene, bedre lokalmiljøet og hindre nedbygging av arealer. Og mer trafikk er feil medisin i kampen for bedre trafikksikkerhet. Kostbare firefeltsveier gjør også at det blir mindre penger igjen til effektive sikkerhetstiltak og veiutbedringer, skriver Lars Haltbrekken i denne kronikken, som sto på trykk i Agderposten 11. februar.

Den enkleste løsningen er den beste!

14.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Utbedring av dagens E 6 med midtrekkverk vil hindre nye store inngrep i Åkersvika, det gir større positiv effekt for trafikksikkerheten, og det er bra for klima og matjord. Denne løsningen må velges på hele strekningen Kolomoen–Moelv–Lillehammer, skriver Hege Sjølie og Holger Schlaupitz i denne kronikken, som sto på trykk i Hamar Arbeiderblad 4. februar og Nationen 10. februar.

Kystregnskog Nord-Trøndelag

Hva med karbonlagring, Brekk?

19.01.2010 | Sist oppdatert: 26.01.2010

Komiteen svarer med å peke på virkemidler som trengs for å ta ut mest mulig karbon fra skogen, i strid med målene om å binde mest mulig karbon, skriver Lars Haltbrekken i dette innlegget, som sto på trykk i Nationen 16. januar.

Viser fra 97 til 108 av totalt 114 artikler