Du er her:

Innlegg:

Bekymret over manglende respons fra Facebook

Naturvernforbundet støtter annonseboikott mot Facebook i sommer.

Dette innlegget sto på trykk 30. juli 2020.

Store internasjonale selskap og organisasjoner boikotter denne sommeren Facebook ved å ikke kjøpe annonser. I kjølvannet av drapet på George Floyd og Black Lives Matter-bevegelsen har presset på Facebook økt enormt og en rekke kjente aktører som Microsoft, HP, Ikea, Unilever, Adidas og Starbucks krever endringer.

Vi som jobber i en frivillig miljøorganisasjon er svært bekymret for Facebooks mangelfulle respons på å fjerne løgn og hatefullt materiale fra sin plattform. Vi støtter boikotten og Naturvernforbundet kjøper ikke annonser på Facebook i sommer.

Facebook er en enormt viktig plattform for frivillige organisasjoner slik som Naturvernforbundet. Den er gratis og lett tilgjengelig og vi bruker Facebook aktivt til bla: å nå ut med vårt budskap, rekruttere medlemmer, samle aktive i grupper og til å invitere til arrangementer. Vi har 35.000 medlemmer, over 100 fylkes- og lokallag over hele landet og er en del av det internasjonale nettverket Friends of the Earth. Selvsagt bruker vi Facebook i svært mye av vårt arbeid.

Facebook er også blitt en effektiv plattform for innsamling av midler til vårt naturvernarbeid. Facebook krevde grundig dokumentasjon på at vi var en ekte NGO (Non-Governmental Organisation) med orden i økonomien og med et samfunnsnyttig og ukommersielt formål. Nå er det enkelt for hvem som helst via Facebook å gi økonomisk støtte til oss og pengene går uavkortet til vårt arbeid for klima og natur.

Men medaljen har en bakside – og den baksiden er mørk, ondskapsfull og ufattelig stor. Løgnene og de hatefulle kommentarene som vi ser, kan ta motet fra den største miljøoptimist.

Vi ser hets, trakassering og trusler, særlig i klimadebatten og særlig rettet mot ungdom. Illustrasjoner vi ikke orker å hverken gjengi eller beskrive, hatefull ordbruk og direkte trusler. Bilder og tekst som aldri ville kommet på trykk i noe seriøst media, men som deles ubegrenset på Facebook og sees og leses av mange. Miljøpolitikere er særlig utsatt, og både ulvedebatt og bompengediskusjoner bringer frem hets og sjikane. Kanskje er det mange som unngår miljødebatten og ikke tør engasjere seg i miljøpolitikk av frykt for hva som kan skje på Facebook. Det er en demokratisk utfordring.

Løgner og usannheter er dessverre også en stor del av vår hverdag i sosiale medier. Klimafornekterne får spre sine løgner og sitt farlige budskap uten korreksjon. Selv om de er få, og selv om det som skrives om klimavitenskapen er tilbakeviste usannheter, så spres propagandaen og løgnene. I en tid der verden står overfor enorme miljøutfordringer med klimaendringer og ødeleggelse av natur og økosystemer, så bidrar dessverre Facebook til å villede og feilinformere folk. Med den store flommen av «fake news» er det langt vanskeligere for politikere, beslutningstagere og folk flest å skille ut hva som er fakta.

I Naturvernforbundet gjør vi en innsats mot hatefulle ytringer og løgn. Vi moderer svært aktivt og svarer og korrigerer, vi sletter, vi skjuler og vi blokkerer. Vi har også egne retningslinjer for våre aktive, tillitsvalgte og ansatte for hvordan en skal opptre i sosiale medier og vi forsøker å ta vårt ansvar for de nærmere 100 FB-sidene og gruppene som finnes i Naturvernforbundets navn. Det er en stor og ressurskrevende jobb som vi dessverre ser at altfor få administratorer gjør.

Nå ber vi Facebook ta ansvar. Det er flere helt konkrete tiltak som bør gjøres:

  • Finne og fjerne FB- grupper med innhold som er rasistiske, voldelige eller antisemittiske. Automatisk flagge hatefullt innhold, slik at det synliggjøres både hos den enkelte og i grupper
  • Stanse enhver form for anbefalinger eller forsterkning av grupper eller innhold fra grupper assosiert med hat, diskriminering, vold og systematisk feilinformasjon.
  • Ta tydelig avstand fra hat, diskriminering, løgner og feilinformasjon, bidra aktivt for å hindre radikalisering og være åpne om hvilke retningslinjer Facebook bruker når de gjør vurderinger av hva som tillates publisert og spredt.

Maren Esmark, generalsekretær, Naturvernforbundet
Kenneth Eriksen, digital rådgiver, Naturvernforbundet
 

Siste avsnitt er litt endret, da en av setningene i innlegget var skrevet slik at det kunne misforståes dithen at Naturvernforbundet mener Facebook skal sensurere bort meningsinnhold.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.09.2020