Du er her:

Innlegg:

Bjørnen sover

Bjørnen sover, bjørnen sover, i sitt lune hi… i alle fall noen uker til. Og når den våkner og gnir søvnen ut av øynene vil det første den møter være statens jegere som står klare med ei skarpladd børse utenfor hiet, skriver Lars Haltbrekken i dette innlegget som sto på trykk i Adresseavisen 10. mars.

Skrevet av Lars Haltbrekken

Staten ved Direktoratet for Naturforvaltning (DN), er i ferd med å iverksette en klappjakt på bjørn som vi ikke har sett maken til i Norge på hundre år. Når bjørnen får satt sine første spor i vårsnøen utenfor hiet, vil Statens representanter være der med helikoptre og snøscootere og gjøre hva de kan for å ta livet av dyrene. Bjørnen som er et sterkt trua dyr blir sjanseløs.

Klappjakta settes i gang i en situasjon, hvor man til tross for nitidig overvåkning ikke har klart å telle mer enn 166 individ av bjørnen innenfor landets grenser. 25 av disse skal avlives i løpet av våren. DN sier de ikke kan garantere at de vil klare å ta livet av så mange bjørner på denne hensynsløse måten, men de skal gjøre hva de kan.

I fjor var det registrert seks bjørnekull. Det er et mål at vi skal ha minst dobbelt så mange. Når vi ser hvordan bjørnen faktisk behandles, er det ikke lenger mulig å tro at myndighetene mener alvor med denne målsetningen.

Jakta utenfor hiet er et såkalt forebyggende tiltak. Bamsefar kan jo komme til å ta en og annen sau til sommeren. Så her er det best å avlive den før den får gjort ugagn. Var det noen som snakket om rettsikkerhet? Vi veit jo ikke nå hvilke bjørner som kommer til å gjøre skade i saueflokken til sommeren. Men, hvilken rolle spiller det? Målet er vel å få skutt flest mulig uansett.

Klappjakta settes også i gang i ei tid hvor bjørnen gjør stadig mindre skade. I 2011 ble det erstattet 3850 sau og lam som tatt av bjørn. Det er en nedgang på 20 prosent fra 2010 og hele 45 prosent fra 2009. Hvordan i all verden kan statens egne naturforvaltere da tillate at så uetiske jaktmetoder tas i bruk?

Bjørnejakta som settes i gang om kort tid er dessverre ikke det eneste eksemplet på uetisk uttak av våre rovdyr. Tidligere i vinter har det også blitt åpna for at statens jegere kan gå inn i jervehiene og skyte jerv, selv i yngleperioden, en periode da dyrene trenger fred og ro.

I Norge har vi en fantastisk Naturmangfoldlov. Den sier at målet for forvaltningen er å sikre at: ”… artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelseområder”. Det er ikke noe unntak for bjørn i denne bestemmelsen. Men forvaltningen som nå utøves, samsvarer ikke med noen rimelig forståelse av naturmangfoldloven. Det som skjer er naturbekjempelse og fortjener ikke betegnelsen naturforvaltning. Naturvernforbundet er ikke prinsipielle motstandere av å ta ut rovdyr, men det får skje innenfor rimelighetens og sømmelighetens grenser. Jeg synes synd på de ansatte i Statens Naturoppsyn som tvinges til å bruke tid og ressurser på klappjakten etter bjørn. Vår behandling av rovdyrene går fra vondt til verre. Den blir stadig mer problematisk for Norge som ”miljønasjon”.

For å få tatt ut bjørnene oppfordrer DN folk til å melde fra om bjørnespor og observasjoner fra sine turer i naturen. Naturvernforbundet har i mange år forsøkt å medvirke til en god rovdyrforvaltning, og flere av våre medlemmer har varslet om bjørnespor. Beklageligvis kan ikke dette fortsette. Folk bør ikke lenger opplyse om spor de finner etter bjørn i naturen. Det neste de vil oppleve er da helikoptre som tar av med naturforvaltere som har skarpladde våpen om bord. Det er best å holde kjeft.