Du er her:

Innlegg:

Bo tett for (inne)miljøet!

Tenker du at tette hus er dårlig for helsa? Da kan jeg komme med en god nyhet. Dersom du bygger tett og ventilerer rett, vil huset ditt være vennlig mot det indre og det ytre miljøet. Strengere energikrav til bygg kan derfor bidra til bedre helse.


Skrevet av Kristin Hildre Rørvik, bygg- og forbruksrådgiver i Naturvernforbundet


Klimatiltak kan bidra til bedre helse
Myndighetene har foreslått å stramme inn energikravene til bygg, en innstramning som vi i Naturvernforbundet støtter. Energikravene får derimot ikke støtte fra NRK-reportasjen «Klimatiltak i byggebransjen går på helsa laus». Det er synd, fordi en riktigere tittel ville vært: «Klimatiltak i byggebransjen går på den dårlige helsa løs.» Ifølge innemiljøforskerne Sverre Holøs og Eyvind Fredriksen er det nemlig en rekke gode argumenter for at hovedtrekkene i myndighetenes energikrav (tette, velisolerte og mekanisk ventilerte boliger) faktisk bidrar til bedre helse. Det er mye man enda ikke vet om innemiljø og bygg, men ifølge Sintef-forskerne vet man følgende:

  • Risikoen for helseskadelige fukt- og muggskader er vesentlig mindre når byggene har god lufttetthet, noe som også sparer energi.
  • Godt luftskifte reduserer trolig risikoen for astma- og allergiutvikling. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er et tiltak som kan sikre økt luftskifte også når det er kaldt ute og filtrere bort luftforurensninger utenfra, samtidig som man sparer energi. 
  • Fyring med ved, kull og olje er en kilde til lokal partikkelforurensning og en av de viktigste grunnene til helseproblemer globalt. Energisparetiltak som reduserer bruk av disse brenslene, vil derfor bidra til bedre luftkvalitet.

Hvorfor bygge tett? 
Den mest miljøvennlige energien er den man ikke bruker. Dersom man bygger tettere og etterisolerer hus, trengs mindre energi og brukes til oppvarming. Bra for miljøet, bra for lommeboka og i de fleste tilfeller også bra for helsa.  Et tett bygg, bygd på riktig måte, vil sikre at fuktigheten føres ut av huset og ikke samler seg opp i kalde partier i veggen og bidrar til helseskade. Dersom byggefeil fører til fuktskader, vil man vanligvis kunne kreve å få opprettet skaden.

Og hvorfor ventilerer rett?
Når man bygger tettere, vil det være ekstra viktig med et ventilasjonssystem som får ut brukt luft og inn frisk luft. I tillegg er det mye energi å spare på at ventilasjonsanlegget er tilpasset behovet til de som bruker bygget. I nyere leiligheter kan du vanligvis velge lav, normal eller høy ventilasjon, alt etter behov. Et godt ventilasjonsanlegg skal gi best mulig inneklima og bruke minst mulig energi. Et balansert ventilasjonsanlegg oppfyller vanligvis begge disse kriteriene. Les mer om balansert ventilasjon og den nye tilskuddsordningen hos Enova.

Sjekk om ventilasjonsanlegget fungerer 
Dersom du har vasket og tørket støv i hele huset, og likevel opplever at det er dårlig luft, bør du kanskje sjekke om ventilasjonsanlegget fungerer. I noen tilfeller kan det være dårlig vedlikehold, slik at det kanskje bare er et filter som skal byttes? I andre tilfeller kan det være mangler ved ventilasjonsanlegget og behov for å tilkalle ekspertise.

Dersom man har et bygg som er vendt mot sola, kan man oppleve at det blir i overkant varmt på sommerstid. Varm luft vil generelt sett oppleves som mindre behagelig enn kald luft, selv om luftkvaliteten er den samme. I de tilfellene vil det kunne være behov for å åpne dører og vinduer «the old fashioned way». Dette problemet håper jeg vi vil se mindre til framover.

God helse og godt miljø – ja, takk begge deler
For jeg drømmer om et samfunn der mennesker og miljø har god «helse». Heldigvis er det også sånn det finnes gode «ja, takk begge deler»-tiltak. Verdens helseorganisasjon (WHO) har skrevet flere rapporter som heter «Helse i grønne økonomier» (engelsk tittel: Health in the green economies). Rapportene handler om miljøtiltak som også er gode tiltak for helsa. WHO mener derfor at en del miljøtiltak kan gjøre at man får lavere kostnader på grunn av dårlig helse. Sammendraget av rapporten helse og miljøtiltak i bygg finner du her

Naturvernforbundet og Norges Astma- og Allergiforbund samarbeider om å synliggjøre miljøtiltak som er til det beste både for helse og miljø. Begge organisasjoner har pekt på at det er feil med lav  avgift på diesel pga. lokal forurensningsfare. 

Naturvernforbundet, Norsk Varme, Miljødirektoratet og Feiermesterne samarbeider også om å få flere til å skifte ut eldre vedovner med rentbrennende ovner og fyre rett, rett og slett. Dette vil være et godt miljøtiltak, som er godt for helsa.


Ønsker du å få flere grønne tips: