Du er her:

Innlegg:

Brøndbo på ville veger

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo gikk 29. mars ut i Trønder-Avisa og irriterte seg over at det er gjort så mange sikkerhetstiltak på E 6. Han kunne ikke skjønne hva han skulle med ei 6-trinns girkasse i sin Audi Q5 når han ikke fikk kjørt fortere.

Av Torgeir Haavik, leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Steinar Nygaard, leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Holger Schlaupitz, fagleder i Naturvernforbundet.

Innlegget sto på trykk i Trønder-Avisa 14. april 2012.

Brøndbo må få si hva han vil. Det er likevel overraskende at profilerte personer som Brøndbo går i bresjen for å undergrave sikkerhetsarbeidet som gjøres på norske veger. Brøndbo er imot midtrekkverk, til tross for at dette er et svært effektivt tiltak mot frontkollisjoner. Han er imot 70-soner, til tross for at slike fartgrenser utvilsomt redder liv. Undersøkelsene viser at sjansene for å overleve en frontkollisjon er vesentlig høyere i slik fart enn om det kjøres fortere.

Det er mye som kan og bør gjøres med det norske vegnettet. Det trengs en langt større innsats for å utbedre ulykkespunkter, gjennomføre rassikring og vedlikeholde vegnettet. Blant annet trenger vi midtrekkverk (med forbikjøringsfelt) på flere strekninger. Vi trenger fartsgrenser som er til å leve med, for både bilister, syklister, fotgjengere og dem som bor langs vegene. Myndighetene har gjort mye bra, men innsatsen må økes ytterligere.

Brøndbo vil ha firefeltsveger med fartsgrense 100 km/t. SINTEF-rapporten Ulykkeskostnader ved ulike vegbredder med forskjellig dimensjonerende trafikk viser at en firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t gir 59 prosent flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsveg med fartsgrense 80 km/t (ved trafikkmengder på 10 000 kjøretøy i døgnet). I tillegg er firefeltsveger enormt dyre og gjør at det blir mindre penger igjen til vedlikehold, utbedringer og sikkerhetstiltak på andre deler av vegnettet.

Firefeltsveger med høy fartsgrense øker drivstofforbruket direkte og skaper også mer trafikk. Mer trafikk øker miljøproblemer ytterligere, men skaper også flere ulykker. Firefeltsvegene vil også beslaglegge store arealer – både matjord og naturområder.

Samtidig er det er stort behov for å ruste opp Trønderbanen mellom Trondheim og Steinkjer. Dette vil koste penger, men det vil gi mange et svært godt reisealternativ, som gjør at det blir færre biler på vegene som Brøndbo kan irritere seg over.

Politikerne i Trøndelag skal ha ros for å prioritere utbygging av jernbanen. Naturvernforbundet håper og forventer at dette arbeidet vil fortsette, og at kraftig opprusting av Trønderbanen – sammen med utbedringer, sikkerhetstiltak og vedlikehold av vegnettet – står øverst på prioriteringslista nå som neste nasjonale transportplan debatteres.