Du er her:

En levende kyst

Det blir så tydelig sommerstid: Norge er en kystnasjon. Til kysten reiser vi for ro, natur, bad, båtturer og deilig sjømat. Og tenker vi etter, vet vi at kysten er mer enn sommeridyll: Livet i havet har dannet grunnlag for bosetting, næring og kultur her siden de første menneskene kom til Norge.

Av: Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, Silje Lundberg, Natur og Ungdom, Øystein E. Berg, Miljøagentene

Vi mener en levende kyst er en kyst som også i fremtiden kan gi næringsutvikling, sunn sjømat og gode sommerdager. Det er dessverre ingen selvfølge. Truslene er mange: forurensning fra oljeindustri og fiskeoppdrett, nedbygging av strandsonen, klimaendringer og fremmede arter. Vi som er miljøorganisasjoner for barn, ungdom og voksne vil ha med flere på å slå et slag for en levende kyst!

Gamle synder

En første oppgave er å rydde opp i gamle synder. Ikke alle steder vi kan skryte av en ren kyst, til det har utslippene av farlig gift vært for mange. Langs norskekysten finnes nå 359 steder som er så forurenset at de kan true natur og helse. Vi må rydde opp i forurensing vi selv har skapt, og det haster! Flere steder finnes planer om opprydding, men pengene til gjennomføring uteblir. De siste årene har Regjeringen kuttet pengene til giftopprydning, i strid med faglige anbefalinger. Fortsetter trenden også i neste statsbudsjett, blir det lenge til vi kan friskmelde norskekysten.

Vi må unngå å gjøre de samme feilene igjen. Forurensing og søppel blir ikke borte selv om det kastes på sjøen. Et skremmende eksempel på denne tankegangen ser vi ved at selskapene som ønsker å dumpe gruveavfall og kjemikalier i verdifulle norske fjorder, står i kø. I Repparfjorden i Finnmark vil de dumpe 5000 tonn kjemikalieholdig gruveslam i fjorden hver dag i 15 år. I Førdefjorden i Sogn og Fjordane ønsker et gruveselskap å dumpe 15 000 tonn hver dag i 50 år. Prosjektene vitner om en mangelfull forståelse for naturen, og Havforskningsinstituttet har advart mot konsekvensene, som kan bli et utradert liv i sjøen.

Samtidig må vi se truslene mot kysten i sammenheng: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) bør raskt få på plass en handlingsplan som sørger for at vi innen 2020 ikke lenger slipper skadelig forurensing ut i havet. En slik plan vil bidra til fortsatt liv i norske havområder - og et liv basert på verdiene i havet også på land.

Fremtidens generasjoner

Vi har bygd dagens Norge på havets ressurser, også olje og gass, som har vært med på å forme landet. Når vi - og stadig flere med oss - nå spør hvor lenge vi kan fortsette å dele ut nye områder til oljeindustrien, er det fordi bildet er endret siden vi fant den første oljen. Klimaendringer truer både livet i havet og livet på land over hele verden og skyldes brenning av olje, kull og gass. Oljeindustrien er i dag Norges største forurenser, og grensen for tilgangen til nye områder må være nådd.

En kyst for fremtidige generasjoner. Det er vårt sommerønske, og vi håper det kan oppfylles gjennom satsing på miljøvennlige næringer langs kysten, opprydding av gamle synder og regler som gjør at vi unngår nye tabber, satsing på fiskeri foran oljevirksomhet - og at vi aldri glemmer hvilken gave det er i livet under havet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.07.2012