Du er her:

Kronikk:

En radioaktiv framtid?

27 år etter ulykken ved Tsjernobyl-kraftverket, planlegges det over 300 nye atomkraftverk rundt om i verden. Russland sjøsetter fremover en rekke nye atomdrevne ubåter med 600 nye atomstridshoder. Ubåtbasen ligger bare 10 mil fra Kirkenes. Har vi ikke lært noe av Nagasaki, Hiroshima, Tsjernobyl og Fukushima? Norske myndigheter må jobbe for en internasjonal avtale mot atomkraft og mot atomvåpen.

På formiddagen den 26. april 1986, helt nord i Ukraina, eksploderte reaktor nummer fire ved atomkraftverket i Tsjernobyl. Skyer av radioaktivt nedfall spredte seg over store deler av Europa - også Norge. Etter Tsjernobyl-ulykken var strålingen mellom 100 og 400 ganger sterkere enn da atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Spor av strålingen ble funnet i alle land på den nordlige halvkule, og blant annet har Norge fortsatt områder under nøye oppsyn på grunn av forurensning fra Tsjernobyl.

Den russiske Nordflåtens tidligere og pågående ubåtaktviteter gjør at om lag en femtedel av alle verdens atomreaktorer befinnes på Kolahalvøya, bare noen få mil fra Kirkenes. Store mengder spaltbart materiale befinner seg derfor i våre nærområder.

Kun 20 mil fra norskegrensen ligger Kola atomkraftverk. Ved en eventuell ulykke vil strålingen kunne nå Norge umiddelbart. En ulykke på Kola atomkraftverk vil kunne føre til alvorlige konsekvenser for Norge. Begge de to eldste reaktorene har fått forlenget levetid. Reaktor nummer 3 nå fått forlenget driftstillatelse utover sin planlagte levetid, mens reaktor nummer 4 klargjøres for en effektøkning, noe som ikke er prøvd tidligere.

Sarkofagen som ble bygget rundt reaktor nummer fire ved Tsjernobyl-anlegget er nå i svært dårlig forfatning. 13. februar i år raste deler av taket på sarkofagen sammen på grunn av store snømengder. Franske arbeidere, som for tiden planlegger mulighetene for en ny sarkofag, ble evakuert fra området. Det ble ikke meldt om økt stråling, men situasjonen viser at sikringen av sarkofagen ikke er god nok. Hvis den gamle sarkofagen faller helt sammen over reaktorruinene vil dette kunne gi enorme radioaktive utslipp i atmosfæren over Europa.

Leningrad atomkraftverk ligger kun 100 mil fra Norge og har verdens eldste og største reaktorer av Tsjernobyl-typen. Kraftverket ble bygget for å produsere atomvåpen og kraft. Anlegget har produsert de fleste av Russlands atomvåpen. Dette anlegget ligger mye nærmere Norge enn Tsjernobyl gjør. Også dette kraftverket har fått forlenget levetid og bygging av nye reaktorer er allerede i gang.

Atomkraft og atomvåpenproduksjon skaper farlig avfall som må isoleres fra natur og mennesker i flere hundre tusener av år. Til tross for at atomindustrien har hatt flere tiår på seg til å finne løsninger, har ingen land langvarige deponier på plass, langt mindre løsninger på den enorme tidsutfordringen.

Atomkraft og atomvåpen kan aldri bli risikofritt. Selv om sannsynligheten for ulykker er liten, kan konsekvensene dersom noe skulle skje bli svært store. Så lenge vi har atomreaktorer i drift og atomvåpen lagret, kan katastrofale ulykker skje.

Gjennom Statens Pensjonsfond – Utland, bedre kjent som Oljefondet, har Norge satset milliarder i atomkraft, blant annet i det japanske selskapet Tokyo Electric Power, som eier og driver atomkraftverket Fukushima Daiich. Dette kraftverket ble totalskadet av en tsunamien i 2011 - den mest alvorlige atomulykken siden Tsjernobyl. Det internasjonale atomenergibyrået klassifiserte ulykken som svært alvorlig. En ulykke med stor påvirkning på omgivelsene, med omfattende helse- og miljøeffekter.  

Til tross for at de etiske retningslinjene forbyr Oljefondet å investere i kjernevåpen, investerte fondet i fjor 4,4 milliarder kroner i fem atomvåpenprodusenter. Regjeringen og Finansdepartementet må nå kreve at Oljefondet trekker ut alle sine investeringer i atomindustrien.

Tsjernobyl-ulykken var en tragedie som skyldtes både menneskelig og teknisk svikt. Det kan skje igjen. Blant annet Leningrad-verftet utgjør en slik trussel. Alle atomreaktorer utgjør en potensiell risiko for ulykker, og alle atomreaktorer genererer farlig radioaktivt avfall.

Det er på tide å fase ut all atomkraft og forby atomvåpen. Norske myndigheter må jobbe for en internasjonal avtale mot atomkraft og mot atomvåpen – ikke finansiere en radioaktiv framtid med pensjonsfondet vårt.

 

Lars Haltbrekken

Naturvernforbundet

 

Bitte Vatvedt

Nei til Atomvåpen