Du er her:

Debatt:

Fossilt tullball

Olje- og energiminister Ola Borten Moe er opptatt av å sikre at framtida skal bli fossil. Alle mann skal sendes til pumpene og sørge for at vi kan produsere det vi klarer av kull, olje og gass. Dette skriver leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken i et leserinnlegg som sto på trykk i Sunnmørsposten 11/10 2011 og en rekke lokalaviser før og etter denne datoen.

Innlegget er skrevet  av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, og sto på trykk i en lang rekke lokalaviser i første halvdel av okt 2011.

Da regjeringen la fram sin oljepolitikk rett før sommeren ble side opp og side ned i meldingen brukt til å framsnakke gassen. Gass skulle erstatte kull og gjøre EU klimavennlig. Regjeringen ville ”arbeide for at naturgassens fortrinn framfor bruk av kull tas i betraktning når rammene for Europas energistruktur legges”, som det het i stortingsmeldingen. Norske myndigheter er redde for at EU skal gå fra fossilt til fornybart når de planlegger framtida. Derfor vil de intensivere lobbyinnsatsen for å sikre at veien legges innom gass, en fossil energikilde med for høye utslipp. En av tingene som står i veien for at EU skal ta denne omveien er diskusjonen om økte klimaambisjoner. Hvis EU øker sine mål om å kutte utslippene vil det ikke bli plass til den norske gassen. Da må EU gå for de reneste løsningene..

Noen måneder etter at Borten Moe hadde lansert gass som Norges mest klimavennlige eksportvare, endret retorikken seg. Kull var nå en nødvendig eksportartikkel. Norsk kull produsert på Svalbard. Vel vitende om at over 80 prosent av kullet på Svalbard selges til kontinentet. Det samme kullet som Borten Moe noen måneder tidligere ønsket å erstatte med gass, var nå verdt å ta vare på. Tydeligvis er det alt annet enn klima som står på statsrådens agenda.  

Borten Moes påstander om at politikken hans bidrar til å løse miljøproblemene stemmer ikke. Pasienten blir sjelden frisk av å få mer av det som gjorde henne eller han syk.Konsekvensene av Borten Moes energipolitikk er økt klimaforurensning, så enkelt er det. Der vi burde diskutere hva som er de beste erstatningene for olje, kull og gass, er Borten Moes bidrag at vi kaster bort verdifull tid på å diskute tullball.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.10.2011