Du er her:

Innlegg:

Hva er viktigst? Vei eller matjord?

Senterpartiet og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum vil åpne for boligbygging i Oslomarka for å spare matjorda.

Innlegg i Aftenposte Aften 11. september 2012 av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Bymarkene er utrolig viktig for svært mange nordmenn. Her kan vi daglig få flotte naturopplevelser og drive med friluftsliv. Oslomarka er nærnaturen for om lag 1 million mennesker. Fra hele 19 kommuner strømmer vi ut i marka for å drive friluftsliv og oppleve naturen rundt oss.

I stedet for å åpne for en bit-for-bit-nedbygging av Oslomarka burde Senterpartiet jobbe for en konsentrert utbygging av nye boliger i sentrum og i de områdene hvor vi har et godt kollektivtilbud. Rapporter viser at det er mulig å bygge boliger for 400 000 personer i disse områdene. Det vil spare både matjord og viktige naturområder og gi lavere klimagassutslipp.

Matjorda er en knapp ressurs, og vi deler Senterpartiets bekymring for matjorda. Men vi etterlyser partiets engasjement for matjorda når det planlegges nye veier også. Mange mål god matjord er de siste årene lagt under asfalt for å gi plass til en økende biltrafikk. Sammen med bondeorganisasjonene har vi bedt om å få møte samferdselsministeren og landbruks- og matministeren fra Senterpartiet, samt miljøvernministeren, for å drøfte dette, foreløpig uten respons.  

Samferdselsministeren skriver nå på neste Nasjonal transportplan. Her håper vi det slås tydelig fast at matjord er viktigere enn nye brede motorveier.

vil åpne for boligbygging i Oslomarka for å spare matjorda. Bymarkene er utrolig viktig for svært mange nordmenn. Her kan vi daglig få flotte naturopplevelser og drive med friluftsliv. Oslomarka er nærnaturen for om lag 1 million mennesker. Fra hele 19 kommuner strømmer vi ut i marka for å drive friluftsliv og oppleve naturen rundt oss.

I stedet for å åpne for en bit-for-bit-nedbygging av Oslomarka burde Senterpartiet jobbe for en konsentrert utbygging av nye boliger i sentrum og i de områdene hvor vi har et godt kollektivtilbud. Rapporter viser at det er mulig å bygge boliger for 400 000 personer i disse områdene. Det vil spare både matjord og viktige naturområder og gi lavere klimagassutslipp.

Matjorda er en knapp ressurs, og vi deler Senterpartiets bekymring for matjorda. Men vi etterlyser partiets engasjement for matjorda når det planlegges nye veier også. Mange mål god matjord er de siste årene lagt under asfalt for å gi plass til en økende biltrafikk. Sammen med bondeorganisasjonene har vi bedt om å få møte samferdselsministeren og landbruks- og matministeren fra Senterpartiet, samt miljøvernministeren, for å drøfte dette, foreløpig uten respons.  

Samferdselsministeren skriver nå på neste Nasjonal transportplan. Her håper vi det slås tydelig fast at matjord er viktigere enn nye brede motorveier.