Du er her:


17.10.10 Debattinnlegg

Krafttak for energieffektivisering

Reduserte klimagassutslipp, tryggere strømsituasjon og nye grønne arbeidsplasser, kan bli gevinsten dersom Norge setter i gang en storsatsing på energieffektivisering. I tillegg kan viktige deler av norsk natur bli spart for nye kraftlinjer som truer naturrikdommen. Dette skriver Lars Haltbrekken i et debattinnlegg som blant annet har stått på trykk i Stavanger Aftenblad og Finnmark Dagblad.

Av Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

Sammen med Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) og Norsk Industri har vi i Naturvernforbundet sett på hva vi kan få til ved å bruke spart strøm på en lur måte. For de fleste av oss er det lettere å spare om vi vet hva vi sparer til.  Kanskje kan gulrøtter som kutt i klimagassutslippene, færre kraftlinjeutbygginger og nye arbeidsplasser være det som skal til for at vi virkelig får opp farten på energisparingen. Bare i bygninger og industri kan vi innen 2020 ha spart like mye som 30 Alta-kraftverk.

Dersom den strømmen vi sparer, brukes til å erstatte fossil energi for eksempel i transport- eller petroleumssektoren, fjerner vi forurensende energibruk her i Norge. Gjennom hele 1990-tallet har norske utslipp stadig vokst og prognosene viser at slik vil det fortsette dersom vi ikke gjør noe. Men det trenger ikke bli sånn! Spart strøm kan sikre at utslippene blir 10 millioner tonn – eller 4 millioner biler – lavere enn de ellers ville vært i 2020. Forurensningen kan bli lavere enn det den var i 1990! Selvfølgelig trengs også mange andre klimatiltak for å hindre farlige klimaendringer, men energisparing er en god start.

I rapporten ”Krafttak for riktig kraftbruk”, utgitt av NITO, Norske Industri og Naturvernforbundet,  vises det hvordan effektiv energibruk kan bidra til grønn verdiskapning, og at potensialet for dette er stort i Norge. Vi kan bruke kortreist kraft til å bygge opp grønne arbeidsplasser, som for eksempel i industriproduksjon av solceller og til å drifte datasentraler for andre deler av Europa.

Og vi kan få til enda mer: De siste årene har diskusjonen om kraftforbruket gått høyt flere steder i landet, enten det er om mangelen på kraft i Midt-Norge eller kraftmastene i Hardanger. Vår rapport viser at ved å spare energi, vil vi også bidra til en tryggere strømsituasjon over store deler av landet. Selv om det kan bli behov for nye kraftlinjer på sikt, er det videre liten tvil om at en bedre bruk av energien kan gjøre flere av kraftlinjene, som i dag ligger på tegnebrettet hos Statnett, overflødige. Etter sommerens kraftlinjedebatt, burde tiltak som kan begrense antall nye master, være attraktivt både for dagens og fremtidige regjeringer.

Energisparing er ikke like spenstig som regnskogsmilliarder og månelandinger, men det betyr ikke at det ikke trengs. Hver dag jobber vi i Naturvernforbundet for at også de enkle, men like

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.10.2010