Du er her:

Innlegg:

Kutt reisefradrag og styrk kollektivtilbudet samtidig

Dagens Næringsliv har de siste dagene presentert mange gode klimatiltak.


Av Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet


Ett av dem har vært å kutte pendlerfradraget, i og med at dette gjør det mer attraktivt å bo langt fra jobben og dermed reise mer, noe som har negative miljøkonsekvenser. Mens staten gjennom retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging samt økonomiske bidrag i såkalte byvekstavtaler forsøker å bremse biltrafikken inn mot og i byene, virker pendlerfradraget i motsatt retning. Å kutte miljøskadelige subsidier er et viktig politisk grep. Men å fjerne privatøkonomiske fradragsordninger er neppe så populært. Derfor er det lurt å gjøre to ting samtidig.

Dagens reisefradrag samt skattefri kjøregodtgjørelse koster staten om lag to milliarder kroner årlig. Hva om de innsparte pengene brukes til å forbedre kollektivtilbudet landet over? Gjennom å kutte disse skattefordelene kan store beløp overføres og brukes til et bedre busstilbud i de nye regionene. Da vil subsidiene få en miljøprofil istedenfor å deles ut flatt til alle som reiser, i tillegg til at mobiliteten forbedres for mange.

Med to milliarder kroner i «potten» burde det være rom for store løft i busstilbudet, også i regioner som fra før av har et svakt kollektivtilbud. Togtilbudet er blitt bedre, og det planlegges flere løft, som staten finansierer. Det er bra. Men det mangler sterkere finansiering av kollektivtilbudet som fylkeskommunene i dag har ansvaret for. Når regionreformen trer i kraft, bør en av suksessfaktorene være at de nye regionene gjør det enklere for folk å la bilen stå og heller reise kollektivt.

Ved å kutte i reisefradrag og skattefri kjøregodtgjørelse kan dette bli en realitet – kanskje til og med med folkelig støtte.