Du er her:

Kronikk:

La oss starte togkonkurransen!

Det er bra at samferdselsministeren vil ha kraftig jernbanesatsing. Men hvordan sikrer vi at dette gir miljøresultater? Jo, gjennom en konkurranse mellom kommunene, hvor de som gjør det enkelt å bruke jernbanen og vanskelig å bruke bilen, får mest jernbanepenger fra staten.

Av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet
Innlegget sto på trykk i Dagbladet 28. mars 2014
 

Staten dekker alle kostnadene ved utbygging og drift av jernbanenettet og gir tilskudd til drift av persontog. Siden kommunene ofte ivrer for at staten skal bygge ut jernbanen, bør vi kunne forvente at de samme kommunene gjør sitt til at togsatsing blir en suksess. Kommunene avgjør nemlig i stor grad om et bedre togtilbud fører til redusert biltrafikk eller ikke. De bestemmer blant annet om nye boliger plasseres nært eller fjernt fra stasjonene, og om folks nye arbeidsplasser legges slik at de lett kan reise kollektivt.

Mange lokalpolitikere vil ha i både pose og sekk. Gjerne store veiutbygginger i tillegg ny jernbane. Men dette undergraver togets rolle og gjør toginvesteringene mindre lønnsomme. Beregninger fra Vista Analyse viser at dersom det bygges ny motorvei for 100 km/t mellom Hamar og Lillehammer, i tillegg til ny jernbane, så vil det gå hardt ut over toget. Antall passasjerer på intercity-togene nord for Hamar vil reduseres med 12–18 prosent, sett i forhold til om veien ikke bygges ut.

Vista Analyse viser også effektene av ytterligere utbygging av Vestfoldbanen økes voldsomt ved å innføre permanente bompenger på hovedveinettet som i snitt koster hver person 50 øre per kilometer. Nedgangen i biltrafikken vil da bli tre og en halv gang så stor som den reduksjonen som oppnås uten bompengebetaling. Dette understreker at vi trenger både gulrot og pisk for å vri transporten i mer miljøvennlig retning.

Det gjelder å prioritere. Derfor ber vi samferdselsministeren snarest å åpne for påmelding i "togkonkurransen", der regionene som vil gjøre mest for å styrke toget og gjøre folk mindre avhengige av bilen, belønnes når de statlige jernbaneinvesteringene skal fordeles.