Du er her:

Illustrasjonsbilde: Dalelva i Hordaland

Illustrasjonsbilde: Dalelva i Hordaland. Foto: Alexander Hovland

21.10.10 Debattinnlegg

Med ødelagte vassdrag skal klimautslippene til værs

Kraftutbygging i verna vassdrag, tillatelse til forurensende gasskraftverk og stans i eksporten av strøm til utlandet, krever Leif Sande, leder av LO-forbundet IndustriEnergi. Tiltakene skal gi billigere strøm, skriver leder Lars Haltbrekken i dette debattinnlegget i Nationen.

Av Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

IndustriEnergis forslag vil rasere det lille vi har igjen av norsk vassdragsnatur og det vil drive norske CO2 utslipp til nye høyder. Alt i en tid da tapet av naturmangfoldet går raskere enn noen gang og hastverket med å kutte klimautslippene blir stadig større.

Det er en gåte hvordan bygging av gasskraftverk, selv uten rensekrav skal gi oss billigere strøm. For noen år siden skrinla Norske Skog planene om et gasskraftverk i Midt-Norge. Ikke fordi miljøkravene var for strenge, det var de på ingen måte, men fordi det ikke var lønnsomt å produsere gasskraft. Strømprisen var for lav. Folks strømregning må bli en god del høyere for at det skal bli lønnsomt å produsere gasskraft.

Forslaget om å kutte kablene til utlandet er også et umåtelig dumt forslag. Jo da, vannkraftproduksjonen bør reguleres i utsatte deler av landet slik at vi slipper å ta i bruk mobile gasskraftverk. I høst bør vi for eksempel redusere vannkraftproduksjonen i Hordaland og Midt-Norge slik at vannmagasinene kan fete seg opp. Med høy fyllingsgrad vil de fungere som reservekraftverk til vinteren som hindrer oppstart av forurensende mobile gasskraftverk.

LO bør i større grad være opptatt av hvordan vi kan bruke strømmen vi har til rådighet mer effektivt. En ny rapport som Norsk Industri, NITO og Naturvernforbundet har laget viser vi at energisparing kan gi reduserte klimagassutslipp, mindre behov for nye kraftlinjer, tryggere strømsituasjon og ny grønn industri. I tillegg kan krafteksporten til utlandet øke. Hvorfor står ikke Sande på barrikadene her? Fordi det ikke forurenser?

Spart kraft er den viktigste ingrediensen i avvenningskuren vi må på. Avvenningen fra olje, kull og gass. Hele 10 millioner tonn CO2 kan vi kutte, tilsvarende de årlige utslippene fra 4 millioner privatbiler. Selvsagt trengs det større kutt, men dette er en god start.

Reduserte klimagassutslipp er ikke det eneste vi kan bruke overskuddskraften på. Energieffektiviseringspotensialet er så stort at vi også har nok kraft til å bygge opp grønne arbeidsplasser og miljøvennlig industri for fremtiden. Det å bruke ren vannkraft til å produsere varer og tjenester, kan være med på å hindre utslipp andre steder i verden. Vi kan også bruke norsk energi på å drifte datasentraler for andre deler av Europa. Kraftoverskuddet kan eksporteres som bits og bytes i stedet for elektroner. Og nye grønne arbeidsplasser trengs når oljealderen uansett nærmer seg slutten.

Det nytter å spare. Strømforbruket i norske hjem har gått ned de siste årene og tiltross for at vi har blitt flere og fått større hus er ikke totalforbruket i husholdningene noe høyere nå enn for en del år siden. Det gode er at vi kan gjøre enda mye mer. Bare i bygninger og industri kan vi innen 2020 ha spart 19 TWh, like mye som 30 Alta-kraftverk eller mer enn fire ganger så mye som det husholdningene i Oslo brukte av strøm i 2008.

De frigjorte terawattimene kan framskaffes raskt, dersom den viljen til å satse på noe så ”kjedelig”, men lønnsomt er tilstede.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.10.2010