Du er her:


Foto: Dag Arne Høystad

29.11.10 Debattinnlegg

Mer havre til en død hest?

Kraftkrisen er nå – derfor må det handles nå! Ikke om ti eller tyve år. Der er vi helt enige med Industri Energis Hogne Hongset. Da må vi sette i verk de tiltakene som gir rask effekt og som er bra for miljøet. Ikke de som vil ta mange år og som skader miljøet slik Hongset vil. Dette skriver Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken i et debattinnlegg som blant annet har stått på trykk i Adresseavisen.

Av Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

Industri Energi vil ha midtnorske politikere til å gå nye ørkesløse runder med forurensende gasskraftverk. Akkurat som om de ikke har kasta bort nok år på det.

En kraftfull satsing på energieffektivisering gir resultater med en gang. Ikke om noen år slik som Hongsets forurensende gasskraftverk. Trøndelags-fylkene har skjønt det og satt i gang et arbeid som skal kartlegge mulighetene for 2 TWh energieffektivisering i industrien på 3 år.

I 1997 ble det gitt konsesjon til et gasskraftverk på Skogn. Den gjelder ennå. Industri Energi har kanskje ikke skjønt hvorfor den ikke brukes? Miljøkravene er slappe, så det er ikke miljøhensyn som er grunnen. Det er lønnsomheten eller mangelen på sådan. Gassprisen er for høy og strømprisen for lav. Derfor ligger planene i en skuff. Men midtnorske politikere brukte all sin innflytelse i ti år på å bære havre til en død hest. Tenk om de hadde brukt energien sin på å få opp støtten til energieffektivisering i stedet? Da er det mang en industribedrift i Midt-Norge som ville hatt lavere strømregning i dag. Og regionen ville hatt en langt bedre kraftbalanse. Nå ønsker Industri Energi å kaste bort ti nye år.  

Industrien i Midt-Norge kan redusere sitt kraftforbruk og samtidig produsere som før. Vi har ikke tatt til ordet for noen industridød i Midt-Norge slik Tord Lien i Frp hevder i Adressa. Tvert imot vil energieffektivisering frigjøre kraft til både å fase ut en del fossil energi og til å satse på ny grønn industri som solcelleproduksjon hos Elkem. Får industrien støtte, kan vi få store enøk-besparelser på 1- 3 år. Industrien vet dette og slåss sammen oss for å få opp støtten til energieffektivisering. Noe Tord Lien synes er trist.

Lien mener også vi har altfor høye ambisjoner i arbeidet med å effektivisere energibruken og redusere strømregningene til folk og næringsliv. Han etterlyser eksempler på andre som har tilsvarende ambisjoner. EU har det, de har som mål å effektivisere energibruken med 20 prosent innen 2020. Norge har ikke noe slikt mål.

Potensialet for energieffektivisering som vi har presentert, er ikke “tenk på et høyt tall”, som Lien later til å tro. Det var Lavenergiutvalget som blant andre Frp tok initiativ til å få nedsatt, som i sin rapport fra i fjor sommer mente at 20 prosent energieffektivisering utover naturlig teknologiutvikling bør settes som mål for Norge fram til 2020. I tillegg har Enova sammen Norsk Industri kartlagt et stort potensiale for energieffektivisering i industrien.

Nei, la oss ta den såkalte kraftkrisen på alvor. La oss sette i verk tiltak vi veit fungerer, og som vil gi folk og fe lavere strømforbruk, ikke dyr forurensende strøm fra gasskraftverk.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.11.2010