Du er her:

Innlegg:

Sammen om å stanse trafikkveksten

Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at personbiltrafikken ikke skal vokse i storbyområdene. De vedtatte planene lokalt strider imidlertid med dette, så endringer er nødvendig. Regjeringen lover nå at byene som satser på buss, trikk, gående og syklende, vil få 26 milliarder kroner på deling. Tromsø er blant dem. Forutsetningen er at de også er villige til å sette i verk tiltak som reduserer biltrafikken.

Av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Veitrafikken er et stort helseproblem i de store byene. Dagens bilkøer er morgendagens helsekøer. I tillegg er den en av våre store bidragsytere til global oppvarming. Heldigvis har vi løsningene på disse problemene, nå gjelder det bare å satse.  Forholdene må legges til rette for at transportbehovet reduseres og vi blir mindre avhengige av bil. Vi må kunne gå og sykle og ta buss og trikk, i stedet for å legge til rette for at vi kjører oss selv og matpakka i en flere tonns utrustning. Biltrafikk er en ineffektiv løsning, med store kostnader for helse og miljø.

I Trondheim har de begynt. Bystyret tok et av bilfeltene inn mot byen og ga det til bussen. Syklistene fikk på enkelte steder plassen som før var forbeholdt bilen. Sånn slapp busspassasjerene å stå i bilkøen som snegler seg fram om morgenen, og syklistene fikk en trygg sykkelvei hvor de slapp å krangle med fotgjengere eller bilister om plassen. Resultatet av denne satsinga, samt andre tiltak for å bedre kollektivtrafikken, var at biltrafikken inn mot sentrum sank med 10 prosent. Selv om det ikke er nok, er det et viktig skritt på veien.

Det var ikke populært å fjerne bilfelt. Folk var forbanna. Men, etter at resultatene viste seg, etter at det ble lettere å ta buss eller sykle og antallet biler på veiene gikk ned, så stadig flere nytten av tiltakene. For de som sykla eller tok buss, var gevinstene åpenbare. De kom raskere fram, men også for de som fortsatt kjører bil, var det gevinster å hente. De slapp også lettere fram, siden køene ble kortere.

Regjeringens forslag om å bruke mer statlige penger på miljøriktige transportløsninger i de større byene er bra. Vi skulle gjerne sett at pengepotten var større. Det geniale er likevel måten pengene skal fordeles på. Det blir en konkurranse, der byene som er flinkest til å ta miljøriktige transportgrep, får mest penger. Vi forventer at Tromsø blir med i konkurransen!

Slik kan byene finne de gode miljøløsningene, mens staten bidrar til at de blir gjennomført.