Du er her:

Innlegg:

Venta på toget!

Train of love's a comin', big black wheels are hummin'. People waitin' at the station, happy hearts are drummin.” Johnny Cash står bak flere togsanger. Det er tusenvis av dem. Jernhestens taktfaste ferd over prærien med røyken stigende inspirerte mange. "Drøm dæ fræm" synger Tre Små Kinesere. "Drøm dæ fræm fra Hamar og hjæm."

Dagens gjest i Nationen 17. oktober, av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

For litt over hundre år siden vedtok Stortinget å bygge Bergensbanen. Den kosta omtrent et statsbudsjett den gangen. Likevel gjorde vi det. I dag kan vi spørre oss: Hvordan hadde landet sett ut? Uten Bergensbanen og de andre togstrekningene som binder landet sammen? De bygget jernbanen for framtida, eller i alle fall for de neste 100 årene. 

I dag er mye av jernbanen nedslitt. Vi må bygge jernbanen for de neste 100 årene. Derfor fikk samferdselsministeren nylig ei spilleliste av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, ei spilleliste med togsanger som skal inspirere til en skikkelig satsing på toget.  Spillelista er oppkalt etter Halvdan Sivertsens låt, «Venta på toget».

I Nasjonal transportplan som samferdselsministeren skal legge fram om noen måneder, må vi velge toget, på bekostning av nye og bredere veier.  Utbygging av jernbane gir oss mulighet til å reise miljøvennlig. Men bygges veien ut ved siden av, forsvinner ofte miljøgevinsten – og vel så det. Bredere veier gir mer biltrafikk og mer forurensning. Veksten i utslippene fra veien er langt større enn de reduksjonene vi får fra jernbanen.

Vi kan ta et eksempel fra vei- og jernbaneutbyggingen mellom Gardermoen og Lillehammer. Bygger vi både motorvei og jernbanen langs Mjøsa og videre nordover gir det i sum økte utslipp og økte klimaendringer. Nye beregninger utført av Vista Analyse viser at utbygging av E 6 til firefeltsvei med fartsgrense 100 km/t fra Hamar til Lillehammer vil redusere antall togpassasjerer med 14 prosent på Brumunddal stasjon, 18 prosent på Moelv stasjon og 12 prosent på Lillehammer stasjon, sett i forhold til om vi dropper utvidelse av veien og i stedet nøyer oss med nytt og moderne dobbeltspor.

40 prosent av det bebygde arealet i Norge er veier. Mer kan det bli. Neste år skal det brukes over 2 milliarder mer på nye veier enn vi gjør i år. Til sammenlikning økes satsingen på jernbane med litt over 1 milliard.

Naturvernforbundet har påpekt at dagens tempo i jernbaneutbyggingen gjør at dobbeltsporet på Østlands-området, mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien, først vil stå ferdig om tretti år. Det er altfor sent. Heldigvis er samferdselsministeren enig i det og har lovt at dobbeltsporet skal stå klart vesentlig raskere.

Jernbanen trenger penger – og det raskt! I tillegg til mer pengene fra statsbudsjettet bør regjeringen gå for forslaget om å bruke bompenger til jernbaneutbygging langs de strekningene bompengene kreves inn. Som følge av at togstrekningen mellom Steinkjer og Trondheim skal forbedres, skal samferdselsminister Marit Arnstad ta stilling til om bompenger for første gang i norsk historie skal kunne bidra til jernbaneutbygging.

Å bruke bompenger til å finansiere jernbaneprosjekter er en glimrende idé. Gevinsten er at det raskt kan gi mer penger til jernbanen og gi oss et togtilbud som er bra for både miljøet og for folk flest. Også for billistene! Ved første øyekast er det kanskje noen som steiler – hvorfor skal bilistene betale for bedre tog? Vi tror at veldig mange kan tenke seg å la bilen stå dersom toget går til riktig tid, hvis det går ofte nok, og hvis det går raskere å sitte i ro på toget enn å kjøre sjøl.

Samferdselsministeren og jeg har en forkjærlighet for Bob Dylan. Han har også skrevet noen togsanger. Og selv om Bob Dylans "Slow Train comming" er ei bra låt, så ikke la akkurat den inspirere deg for mye i arbeidet, Marit.