Du er her:

Foto:  Arnstein Karlsen (Nrk Hordaland)

Lag en verve- og aktiviseringsplan!

Flere medlemmer og frivillige gir gjennomslagskraft i arbeidet lokalt og nasjonalt.

Image

Nedenfor finner du et forslag til hvordan lage en plan for å få flere medlemmer og engasjere flere eksisterende medlemmer til å ta på seg verv og oppgaver i naturens tjeneste.

Verving:

ImageHva ønsker vi å oppnå?

Sett realistiske mål. Unngå overambisiøse planer som ingen ønsker å ta ansvar for.

 

ImageHvor kan vi finne nye medlemmer?

Både egne og andres arrangementer kan være gode arenaer for verving. I tillegg kan dere prøve å nå ut til grupper dere vet er miljøengasjerte. Er listekandidatene for lokale miljøengasjerte partier medlem? Kontakter dere folk som har vist engasjement for miljø i deres region? Tenk gjennom aktiviteter dere allerede har, arrangementer eller seminarer dere har lyst til å få til eller delta på – og hvordan dere kan bruke de for å nå nye medlemmer og forteller om deres lokallag.  

 

ImageHva liker vi å gjøre?

Folk er gode på ulike ting. Noen er gode på data, noen bruker Facebook mye, noen stortrives med å verve ansikt til ansikt, mens andre liker best å skrive leserinnlegg. Diskuter hvem som har lyst til hva, og fordeling av ansvar og oppgaver. Skrell bort det ingen vil gjøre, og fokuser på det som motiverer.

 

ImageHva trenger vi?

Man trenger ikke egentlig ikke så mye for å nå nye medlemmer. Men ta uansett en runde på om det er noe man må skaffe: klappbord og kaffekanner, nytt vervemateriell eller Natur & miljø til å dele ut, eller kan det være behov for opplæring i hvordan legge ut ting på lokallagsnettsiden? Dette kan sekretariatet bidra med.

 

ImageHvilke argumenter bruker vi?

Mange trenger ganske enkelt en god og konkret grunn til å bli medlem. Hva er det man støtter hvis man blir medlem i ditt lokal/fylkeslag? Hva av det dere jobber med tror dere engasjerer flest? Tenk igjennom og formuler et tydelig budskap.

Husk at det ofte er bedre å fortelle hva man kjemper for, istedenfor å si at man er imot noe:

Istedenfor «Nei til mer vei» si: «Som medlem støtter du arbeidet for bedre gang- og sykkelvei der du bor».

Istedenfor «Nei til større skytebane» si: «Bevar skogen slik at fremtidig generasjoner også kan ha glede av naturen der du bor».

 

Aktivering av eksisterende medlemmer

ImageFortell om hva dere jobber med

For hvert medlem i Naturvernforbundet som er aktive i lokallag, er det flere «passive» medlemmer som antageligvis godt kunne tenke og ta på seg verv eller oppgaver. Mange av dem har kanskje ikke fått informasjon om hva lokallaget driver med, eller er usikre på hva deltagelse i lokallaget innebærer? Det å kommunisere til medlemmene hva dere gjør, enten det er på turer, debattmøter eller i lokalavisa, kan øke antallet aktive medlemmer.

Tenk på språkbruken. Mange vil synes det «å  jobbe med et lokalt miljøprosjekt» høres spennende ut, mens styrerepresentant i lokallaget fort høres ut som en tung forpliktelse.   

ImageSaker som engasjerer

Medlemmene, som alle andre, trenger å engasjeres. I tillegg til å trekke dem med i deres løpende arbeid, kan det være bra å undersøke om noen ønsker å engasjere seg i nye saker i deres lokallag. Dere kan få hjelp fra sekretariatet til ideer.

Ta en runde i styret. Kjenner dere noen som jobber med forbruksarbeid, hva skjer i lokalpartiene eller  hvilke miljøsaker er lokalpressen slår opp?

 

ImageLes mer: Thomas Cottis i Naturvernforbundet i Hedmark har gjort seg noen spennenende erfaringer rundt det å verve på klimasaken. Les og bli inspirert

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.02.2015