Du er her:

Sakspapirer

På denne sida vil du til ei kvar tid finne sakspapira til landsmøtet.

Under finn du sakane som skal behandles på Naturvernforbundets landsmøte. Ved å trykke på dei vil du kome til kvart enkelt saksdokument. 

Sak 1     Åpning

Sak 2     Konstituering 

Sak 3     Leders tale (inga sakspapir til denne saka)

Sak 4     Årsmelding for landsmøteperioden 2018 - 2020

Sak 5     Regnskap 2018, 2019 og 2020 (same sakspapir som til sak 4)

Sak 6     Uttalelser

Sak 7     Naturvernforbundets prinsipprogram

Sak 8     Naturvernforbundets arbeidsprogram 2020-2022

Sak 9     Vedtektsendringer

Sak 10   Innkomne forslag

Sak 11   Valg

Sak 12   Avslutning (inga sakspapir til denne saka)

Endringsforslag

Fristar  
19. mars Endringsforslag til vedtektene
19. mars Endringsforslag på prinsipprogrammet
19. mars Endringsforslag på arbeidsprogrammet (her er det også mogleg å fremme endringsforslag fram til behandling på landsmøtet)
19. mars Forslag til uttalelser eller andre saker fra lokal- og fylkeslag.

Dersom de har endringsforslag til arbeidsprogram, vedtektene eller prisipprogrammet ber vi om at de nyttar dette skjemaet her

Forslag på endringar kan de sende inn her: 

Arbeidsprogrammet arbeidsprogram@naturvernforbundet.no 
Vedtekter vedtekter@naturvernforbundet.no
Prinsipprogram prinsipprogram@naturvernforbundet.no
Andre saker jmt@naturvernforbundet.no

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.03.2021