Haltbrekkens åpningstale til Landsmøtet

Les Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekkens åpningstale til landsmøtet her.

Haltbrekken til til Naturvernforbundets landsmøte (21/8):

– Tilhengere av oljeboring i Lofoten og Vesterålen driver utpressing

(Under følger et utvalg av de viktigste poengene i Haltbrekkens landsmøtetale.

Les hele talen her

– Langesundforliset og oljeproduksjon utenfor Lofoten/Vesterålen er to sider av samme sak!

– Transport og produksjon av olje hører sammen. Oljevirksomhet i dette området vil ifølge regjeringens egne anslag gi omlag 200 skipsanløp årlig. Og det i et område hvor utslipp vil ha svært alvorlige konsekvenser. Her er sokkelen på sitt smaleste og fiskeriene på sitt rikeste, og konflikter med fiskerne ikke til å unngå.

– Oljeindustrien hevder at de har drevet i 40 år uten at oljesøl fra plattformer har nådd land. Men dette er plattformer som ligger så langt fra kysten som det er mulig å komme. I Lofoten og Vesterålen kan plattformene bli synlig fra land.

Helga Pedersen og Høyre driver utpressing

– Oljeindustrien eier ikke skam når den hevder at oljevernberedskapen blir bedre med oljeproduksjon i Lofoten og Vesterålen. Mer oppsiktsvekkende er det likevel at kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen gir dem rett. Det er hun som har ansvaret for å forbedre oljevernberedskapen langs norskekysten. Å gjøre dette avhengig av et jatakk til oljeboring er å drive utpressing overfor kystbefolkningen i nord: De må godta oljeboring dersom de skal forvente bedre oljevernberedskap.

– Også Høyre gjør seg skyldig i utpressing når de vil opprette et fond for å bedre oljevernberedskapen, men bare dersom det blir oljeutvinning.

*Gjennomslag*

– Vern av Lomsdalen/Visten, Vefsna og Trillemarka, ny lov for Oslomarka og ny lov om bevaring av naturmangfoldet er eksempler på at tålmodig arbeid med miljøsaker faktisk nytter. Det samme er en rekke nye nasjonalparker, klimaforliket på Stortinget og milliarder til bevaring av regnskog. Når vi ser hva vår ungdomsorganisasjon Natur og Ungdom får til, gir de oss et sterkt håp om at vi også skal vinne kampen mot oljeboring utenfor Lofoten/Vesterålen

*De rødgrønne har ikke kuttet klimagassutslippene*

– Den rødgrønne regjeringen har gjort en god jobb mot klimaendringene internasjonalt, men det svikter på hjemmebane. CO2-utslippene øker fortsatt, selv midt i en lavkonjunktur. Utslippene må ned, og kuttene må gjøres der det forurenses mest, i oljeindustrien.

Advarer mot å sender Frp til København
– Siv Jensen har sagt at Frp nå vil gå inn for en klimaavtale – dersom det inkluderer alle land på like vilkår. Skal vi ta Jensen på alvor, og det bør vi, betyr dette at Frp går mot en ny klimaavtale. Ideen om en avtale som krever like mye av rike som fattige land er meningsløs og dypt urettferdig. Allerede FNs klimakonvensjon av 1992 slo fast at verden har et felles, men ulikt ansvar for å løse klimaproblemet.<&p>

– I desember skal verdens viktigste avtale på svært mange år vedtas i København. I Norge skal vi om noen uker velge hvem vi skal sende dit. Måtte det bli en som fullt og fast er overbevist om at dette er menneskeskapte problemer og som tror vi kan løse dem.

Pressekontakt for landsmøtet*

(Norges Naturvernforbunds landsmøte arrangeres fra 21. til 23. august i Bergen sentrum.)

For mer informasjon: Christian Børs Lind, tlf 905 77 182
Se bilder fra landsmøtet på www.flickr.com/photos/naturvernforbundet
Bildene er til fri bruk for pressen