Du er her:

Velkommen til landsmøte 2022

29. oktober 2021

Vi har gleden av å innkalle til Naturvernforbundets landsmøte 2022 som finner sted på Hamar 22.-24. april. Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste og viktigste organ og her bestemmer organisasjonen: 

  • Politikken vår - hva er Naturvernforbundets løsninger på natur- og klimakrisen
  • Prioriteringene våre - hva skal vi skal jobbe med de neste årene?
  • Hvem skal sitte i organisasjonens ledelse?

Og ikke minst er landsmøte et sosialt og hyggelig treffpunkt der vi normalt møter natur- og miljøvernere fra hele landet, utveksler erfaringer og ideer og finner inspirasjon.

Fylkeslaget i Innlandet inviterer og er vertskap for møtet sammen med Naturvernforbundet sentralt. Naturvernforbundet i Innlandet ble opprettet i 2021 ved at Hedmark og Oppland slo seg sammen. Nå kjemper Naturvernforbundet i Innlandet for å bevare naturområdene i Lågendeltaet naturreservat, stanse nedbygging av skog og natur, stanse klimaendringene og gi folk i Innlandet en grønnere hverdag. 

Vi ser fram til en inspirerende helg med gode debatter og spennende program, både i og utenfor landsmøtesalen. Vi lover et godt program med mulighet for faglig påfyll, utflukt, diskusjoner og erfaringsutveksling, i tillegg til de formelle landsmøtesakene.  

For mer informasjon vises det til det vedlagte informasjonsskrivet om landsmøtet. 
På hjemmesiden finner du alltid oppdatert informasjon: http://naturvernforbundet.no/landsmote

 

Vi gleder oss til å se dere på landsmøtet!

Med vennlig hilsen
Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet
Ole Midthun, leder Naturvernforbundet i Innlandet
Maren Esmark, generalsekretær
John Magne Pedersen Tangen, landsmøtekoordinator

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.10.2021