Du er her:

  • Om oss
  • Lokallagenes representasjonsrett og landsmøteforberedelser

Lokallagenes representasjonsrett og landsmøteforberedelser

Hvert lokallag kan stille med én representant ved Naturvernforbundets landsmøte, gjennom fylkeslagets delegasjon (paragraf 4.3 over). Dette, sammen med styrkingen av rutiner for overføring av kontingentandel, krever at Naturvernforbundet fører god kontroll med hvilke lag som er aktive.

Vedtektene sier følgende:
§13.6.: Som aktive lokallag regnes lokallag som har avholdt årsmøte og valgt et styre siste to år.

§13.8.: Umiddelbart etter avholdt årsmøte, skal fylkeslaget få tilsendt årsmelding og regnskap og bli meddelt valg av delegater til fylkeslagets årsmøte. Så snart det foreligger, skal godkjent referat fra årsmøtet sendes fylkeslaget. Naturvernforbundet sentralt skal også få tilsendt årsmelding, regnskap og referat så snart disse foreligger.

Vedtektene innebærer at Norges Naturvernforbund MÅ motta de nevnte dokumenter for å kunne ha kontroll med at laget er aktivt og har rett til å stille med representant på landsmøtet. Lagene må også sende inn oversikt over det nyvalgte styret, registreringsskjema ligger på www.naturvernforbundet.no/lokallagstips. De som ennå ikke har satt dato for årsmøtet, bør gjøre det så snart som mulig. Ifølge vedtektene skal lokallagenes årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars. For

Lokallagets årsmøte bør sende inn sine forslag til arbeidsprogram, eventuelle endringsforslag til vedtektene og prinsipprogram og andre landsmøtesaker til fylkesårsmøtet. Det er der fylkenes forslag og standpunkt til sakene blir vedtatt.

På et tidlig tidspunkt bør det avtales delegasjonsmøter der landsmøtedelegatene, gjerne sammen med tillitsvalgte og andre interesserte, diskuterer landsmøtesakene, og avtaler hvem som skal være talsperson i de ulike sakene. På landsmøtet vil det være begrenset taletid, og derfor bør standpunktene og innlegg forberedes og fordeles mellom delegatene.

Her finner du mer informasjon om de formelle reglene knyttet til landsmøtet samt delegatfordeling.