Du er her:

  • Om oss
  • Program for landsmøtet

Program for landsmøtet

Fredag 26. august

08:00 – 10:30 Innsjekking
09:30 – 10:15 Introduksjon for de nye på landsmøtet

10:30 – 11:30 Åpning og konstituering
11:30 – 12:00 Leders tale
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:00 Åpen debatt etter leders tale
14:00 ­– 15:00 Miljøgrill av olje- og energiminister Ola Borten Moe
15:00 – 15:15 Kort pause
15:15 – 15:45 Presentasjon av valgkomiteens innstilling
15:45 – 16:30 Årsmelding 2009-2010 og regnskap 2009-2010
16:30 – 18:00 Prinsipprogram
18:00 – 19:00 Middag
19:00 – 20:00 Vedtekter
20:00 – 20:30 Uttalelser
 

Lørdag 27. august

07:30 – 08:30 Frokost
08:30 – 08:45 Åpning
08:45 – 11:00 Arbeidsprogram 2012-2013
11:15 – 11:30 Avreise til Torget
11:30 – 14:00 Miljøtorg med debatt og konsert på Østre Torg. Les mer her: www.naturvernforbundet.no/arrangementer
14:30 – 16:00 Miljøgrill av miljøvernminister Erik Solheim
16:00 – 16:45 Uttalelser
16:45 – 17:00 Pause
17:00 – 19:00 Verksteder - meld deg på her: www.deltager.no/verksted

  • 1. Fortsatt oljekamp        
  • 2. Hvordan komme på i media
  • 3. Hvordan få store og sterke lokallag?
  • 4. Oppfriskingskurs i Corepublish

20:00                     Festmiddag - husk litt fine klær!

 

Søndag 28. august

08:00 – 08:45 Frokost
08:45 – 09:00 Åpning
09:00 – 09:30 Uttalelser
09:30 – 10:30 Endelig vedtak prinsipprogram
10:30 – 11:00 Endelig vedtak arbeidsprogram
11:00 – 11:15 Pause
11:15 – 11:30 Valg
11:30 – 12:00 Avslutning
12:00 – 13:00 Lunsj for de som drar
12:00 – 14:00 Utflukt med lunsj for de som vil. Meld deg på her: www.deltager.no/utflukter

  • 1. Biologisk mangfold i Åkersvika – tur og kort faglig innledning
  •  2. Jernbane i fortid og framtid – foredrag og omvisning på Jernbanemuseet-AVLYST