Du er her:

Saker til behandling

Dette er sakene som landsmøtet skal behandle ifølge vedtektene:

4.7.
Landsmøtet behandler følgende saker:

 • Valg av ordstyrer.

 • Årsmeldingene for landsmøteperioden.

 • Reviderte regnskap.

 • Saker som er forelagt landsmøtet av landsstyret.

 • Saker som sentralstyret, lokallag eller fylkeslagene ønsker behandlet av landsmøtet, må meldes landsstyret senest fem uker før landsmøtet settes. Fem eller flere fylkeslag kan på forhånd kreve at en sak skal tas opp.

 • Arbeidsprogram.

 • Prinsipprogram. Endrings­forslag til prinsipprogram må meldes landsstyret senest fem uker før landsmøtet settes.

 • Eventuelle endringsforslag til vedtektene, fremmet i tråd med §16. 

 • Valg av sentralstyret. Landsmøtet velger sentralstyrets leder, nestleder og fire øvrige medlemmer av sentral­styret samt fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Natur og Ungdoms representant i sentralstyret velges av Natur og Ungdoms landsmøte. De ansattes representant velges av de ansatte.

 • Valg av landsstyremedlemmer med varamedlemmer etter nominasjon fra fylkeslagenes årsmøter, på Natur og Ungdoms landsmøte og Miljøagent­enes sentralstyre. Landsmøtet kan bytte om på rekkefølgen mellom fast medlem og varamedlem, men kan ikke velge andre personer såfremt gyldig nominasjon har funnet sted.

 • Valg av valgkomité på tre medlem­mer, hvorav ett kan være medlem av landsstyret. Senest fem uker før neste landsmøte skal valgkomiteen tilstille sentral­styrets innstilling til valg av sentralstyre og landsstyre med vara­medlemmer.

 • Valg av revisor.

 • Valg av kontrollkomiteens leder og to øvrige medlemmer.


Forslag og innspill til de ulike debattene kan sendes til:

Arbeidsprogrammet: arbeidsprogram@naturvernforbundet.no

Vedtekter: vedtekter@naturvernforbundet.no

Prinsipprogram: prinsipprogram@naturvernforbundet.no

Valg: valgkomite@naturvernforbundet.no

Andre saker: sl@naturvernforbundet.no

Image
Image
Fotograf: Jo Straube