Du er her:

 • Om oss
 • Ledige stillinger
 • Rådgiver – naturmangfold, fast stilling og rådgiver – naturmangfold, 2-årig prosjektstilling
Synes du dette er verdt å ta vare på? Søk jobb hos Naturvernforbundet!

Synes du dette er verdt å ta vare på? Søk jobb hos Naturvernforbundet! (Foto: Klaus Rasmussen).

Rådgiver – naturmangfold, fast stilling og rådgiver – naturmangfold, 2-årig prosjektstilling

Vil du være med å vinne miljøsaker? Er du opptatt av humler, sjøfugl, verdifull natur og naturglede? Ønsker du å bidra til å stanse klimaendringer og samtidig ta vare på naturen? Naturvernforbundet ser etter deg som vet hvordan du faglig og politisk kan vinne miljøsaker, og som vil skape begeistring for vern av natur.

En av våre dyktige medarbeidere går videre til annet spennede arbeid, og vi har derfor ledig en fast rådgiverstilling i fagavdelingen vår. Videre trenger vi forsterkninger i form av en 2-årig prosjektstilling.

Vi søker etter engasjerte personer som har vilje og evne til å vinne miljøsaker. Hos oss skal du jobbe med påvirkning, politikkutforming og formidling. Fagrådgivere hos oss jobber opp mot storting og statsråder, lokalpolitikere, direktorater, kommuner, bedrifter og næringsorganisasjoner. Arbeidshverdagen består også av utstrakt dialog med våre tillitsvalgte og aktive over hele landet, og fagrådgiverne har en viktig formidlingsjobb. Stillingene vil jobbe med høringsuttalelser, presseinnsalg, kommunikasjonsmateriell, sakspapirer og nyhetssaker. Og vi holder en rekke foredrag for lokallag, fylkeslag, næringsliv, politikere og andre organisasjoner.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder for begge stillingene:

 • Aktivt påvirkningsarbeid opp mot politikere, forvaltning og næringsliv
 • Tett dialog og samarbeid med tillitsvalgte i fylkes- og lokallag og andre aktive i Naturvernforbundet.
 • Formidlingsarbeid med ansvar for kampanjer, medieoppfølging og kommunikasjon med stikkord naturglede, spennende naturmangfold, hva kan den enkelte gjøre for naturen – og trusler og utbyggingssaker.
 • Utarbeide høringer og diverse forvaltningsmessige og politiske innspill innenfor naturforvaltning og utbyggingssaker slik som gruver, oppdrett, vann- og vindkraft.
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer
 • Utvikle og lede prosjekter med økonomiansvar
 • Samarbeide og koordinere med eksterne aktører
 • Ansvar for politikkutforming og faglig oppfølging av tilitsvalgte og styrende organer

Den faste stillingen vil ha hovedvekt på prosjekter og kampanjer relatert til naturglede, naturmangfold, friluftsliv og prioriterte utbyggingssaker.

Den 2-årige prosjektstillingene vil være sentral i Naturvernforbundets arbeid med arealsaker, plan- og bygningsloven, vindkraftutbygging, oppdrettsspørsmål og gruvesaker i et natur- og miljøperspektiv.

Kvalifikasjoner vi vektlegger for begge stillingene:

 • Erfaring fra organisasjon, næringsliv, politisk påvirkning eller forvaltning gjerne innen miljø, naturvern, formidling eller arealplanlegging.
 • Utdanning innenfor biologi, naturforvaltning, geografi, plan eller juss er en fordel, men relevant arbeidserfaring kan kompensere.
 • Fagkunnskaper og forståelse for biologi og økologi relevant for naturvernsaker
 • God skriftlig og muntlig formidlings- og framstillingsevne
 • God organisasjonsforståelse og gode samarbeidsevner
 • Gjerne erfaring fra prosjekstyring og arbeid.

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundets sekretariat består av ca. 30 årsverk og holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo. Hverdagen i sekretariatet er trivelig med stor takhøyde og engasjerte kolleger. Organisasjonen har for tiden sterk vekst i både medlemmer og aktive og har klare mål og ambisjoner for det videre arbeidet.

Mer om Naturvernforbundet finner du på www.naturvernforbundet.no

Hva vi kan tilby

Den ene stillingen er fast. Den andre er en 2-årig prosjektstilling. Vi kan tilby en fleksibel arbeidshverdag med gode avspaseringsordninger og fleksitid. Begge stillingen lønnes i lønnstrinn 45–59 (409.100 til 515.200) etter statens lønnsregulativ. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Søknad og CV sendes som vedlegg i en e-post til naturvern@naturvernforbundet.no innen tirsdag 2. april og merkes «rådgiver naturmangfold, fast stilling» eller «rådgiver naturmangfold, prosjektstilling». Det er helt OK å søke på begge stillinger, skriv i såfall dette i søknaden.

For mer informasjon om stillingene:

Avdelingsleder Holger Schlaupitz, tlf: 95 86 00 50, hs@naturvernforbundet.no

Fagleder Arnodd Håpnes, tlf: 91 19 22 34, ah@naturvernforbundet.no