Leker

Foslag til tiltak:

  • Ta bort gamle plastleker som baller, badeender, dukker og plastfigurer, særlig de som lukter plastikk/kjemisk, og kjennes klissete eller glatte, og du tror er eldre enn 2007.
  • Gammel elektronikk (tastaturer, PC’er, mobiltelefoner m.m.) er ikke leker, lever som EE-avfall.
  • Oppbevar datamaskiner til et rom hvor barna ikke oppholder seg over lengre tid.
  • Rydd vekk elektroniske leker når de ikke er i bruk.
  • Ting som barn ikke bør leke med (utover gammel mykplast og elektronikk) er kunstskinnvesker eller belter, smykker, byggematerialer som isolasjonsrør og slanger, gulvbeleggbiter, impregnert tre, bildekksmaterialer m.m.

OBS! PRODUKSJONSLAND, MERKING OG RETT TIL MILJØINFORMASJON
En veldig stor del av produkter som selges i Norge produseres i andre deler av verden. Ikke alle disse landene har samme kjemikalielovgivning som i Europa, og overholdelsen av lovgivningen fungerer ikke alltid. Produkter som selges i Europa skal oppfylle europeisk lovgivning, dette er både produsentens og importørens ansvar. Dessverre har Miljødirektoratets tilsyn vist at det stadig er  produkter på markedet som bryter mot lovgivningen. En betydelig del av disse har kommet fra billigere produksjonsland. Produkter du bruker kan inneholde stoffer som er helse- eller  miljøskadelige. Du har krav på å vite hvilke, og Naturvernforbundet sammen med NAAF har laget en guide om hvordan du spør om info.

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.08.2020