Du er her:

November 2020

Høringsuttalelse og kartlegging

Vi har levert vår høringsuttalelse til de famøse deponiplanene ved Jølsen. Rapport fra naturkartlegging ble vedlagt uttalelsen.

Det meste er feil med disse planene om deponi i et ravineområde ved Jølsen. En gruppe biologer har vært på kartlegging på dugnadsbasis og registrert et større antall rødlistearter i området.  Les vår høringsuttalelse og kartleggingsrapporten her.  

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.11.2020