Du er her:

Lofoten

Foto: Jo Straube

Derfor må olja bli liggende

Lofoten, Vesterålen og Senja er mer enn bare vakker natur.

Lofoten, Vesterålen og Senja er kjent for sine majestetiske fjell, storslåtte natur og idylliske fiskevær. Hvert år strømmer hundretusenvis av turister, klatrere, surfere, dykkere, fotografer og kunstnere til det slående vakre landskapet. Men Lofoten, Vesterålen og Senja har mer å by på enn vakker natur. Her er fødestua til verdens siste, robuste torskestamme som gir oss tusenvis av fiskemåltider og milliarder av inntekter hvert eneste år. Her hekker fastlandseuropas største sjøfuglkoloni og utenfor Lofot-øya Røst ligger verdens største kaldtvannskorallrev, også kalt havets regnskog.

 

" width="650">

Fiskens fødestue
Ingen andre steder i verden er et så lite område så viktig for flere av våre mest verdifulle fiskebestander som sei, hyse, sild og torsk. 70 prosent av fisken vi tar opp av Norskehavet og Barentshavet hvert år passerer Lofoten, Vesterålen og Senja i sine aller mest kritiske livsfaser, som fiskeegg og babylarver. Akkurat når de er mest sårbare for oljeforurensning. Dessverre ligger områdene hvor man tror det finnes olje midt i fødestua til torsken og de andre fiskeartene. Oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er derfor i direkte konflikt med fiskerinæringen. Selv et lite uhellsutslipp vil kunne få dramatiske konsekvenser for fiskebestanden, for fiskerinæringen og for marine pattedyr som vågehval, spermasetthvalen og sel som livnærer seg av fisken. Det er også dokumentert at luftkanonene som oljeindustrien bruker for å kartlegge havbunnen (såkalt seismikkskyting) skremmer bort fisken og dreper fiskeegg og larver som befinner seg i nærheten.

Stor risiko
All oljevirksomhet medfører en risiko. Selv med best tilgjengelig teknologi og oljevernberedskap finnes det ingen garanti mot ulykker. De siste årene har det vært en rekke større og mindre uhellsutslipp på norsk sokkel. Bare i 2015 hadde Statoil 21 alvorlige utslipp. Det største skjedde 7. oktober 2015 på Statfjord A-plattformen. Da slapp 6,3 kubikkmeter olje ut i sjøen i forbindelse med en losseoperasjon. Utenfor Lofoten finnes de mulige oljefeltene bare noen titalls kilometer fra land. Dette er for kort avstand til at naturen rekker å bryte ned eventuelle oljeutslipp. Utslippene vil med stor sannsynlighet nå land, hvor de vil søle til strandsonen og utgjøre langvarig fare for de verdifulle kystressursene. Sjøfugl er svært sårbar mot oljesøl. I perioder hvor de legger egg eller skifter fjær er mange sjøfugl konsentrert på ett sted. Forskning har dokumentert at én oljedråpe er nok til å ødelegge isolasjonen i fjærdrakten til sjøfuglene slik at de fryser i hjel. Dessverre er lundefuglen og flere andre sjøfugl allerede i dramatisk nedgang. Ifølge Norsk institutt for naturforskning er bestanden av lundefugl bare en tredjedel av hva den var for 30 år siden. I verste fall vil et oljeutslipp kunne bety kroken på døra for den hardt svekkede lundefuglbestanden og andre truede sjøfugler.

De negative konsekvensene av oljevirksomhet i kombinasjon med sårbare og unike naturverdier gjør at konklusjonen er soleklar. Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag advarer alle mot at det åpnes for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Menneskeskapte klimaendringer
Menneskeskapte klimaendringer truer livsgrunnlaget vårt og er en av de største utfordringene verden står overfor. Ifølge FNs klimapanel må minst 75 prosent av verdens kjente reserver av kull, olje og gass bli liggende for å unngå farlige og irreversible klimaendringer på mer enn to graders oppvarming. Under klimaforhandlingene i Paris ble man enige om å øke ambisjonene til å unngå en temperaturøkning på mer enn 1,5 grader. Det betyr at vi må la enda mer olje, kull og gass forbli under bakken. Det vil derfor være naturlig å la oljen ligge i de aller mest sårbare og verdifulle havområdene og der risikoen for negative konsekvenser av oljevirksomhet er størst, som i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Grønne arbeidsplasser er framtida
Kampen for oljefrie havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja handler ikke bare om å ta vare på Norges viktigste matfat. Det handler også om hva vi skal leve av i framtida. Rapporten Framtid i Nord fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at potensialet for arbeidsplasser innenfor marine næringer i Nord-Norge er større enn arbeidsplassene man regner med å få ved en åpning av området for oljeboring. I tillegg risikerer oljevirksomheten å ødelegge for de fornybare næringene som allerede er i vekst. Det finnes i dag 6500 arbeidsplasser innenfor reiseliv og fiskeri i Lofoten, Vesterålen og Senja. Naturvernforbundet mener det er på tide å sette en stopper for den forurensende olje og gassnæringen og heller satse på fornybare og grønne arbeidsplasser.

Vil du også holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt?
Image

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.09.2022

Nyheter

Folkefest 1

- Historisk nei fra Ap til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

06.04.2019 | Sist oppdatert: 06.04.2019

6. april arrangerte Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja folkefest utenfor Arbeiderpartiets landsmøte med et klart krav om at partiet måtte gå inn for å holde disse områdene oljefrie. Da det i 12-tida ble klart at Aps landsmøte går inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ble Youngstorget fylt med jubel og feiring.

Reine i Lofoten

Jubler for Lofoten-vedtak

19.03.2018 | Sist oppdatert: 19.03.2018

Lørdag gikk årsmøtet i Oslo Arbeiderparti enstemmig inn for varig vern mot petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Cristina Mittermeier og Paul Nicklen
30 verdensberømte fotografer har skapt Instagram-storm for Lofoten

Erna og Jonas drukner i olje-protester

14.09.2017 | Sist oppdatert: 14.09.2017

I løpet av de siste dagene har Instagram-kontoene til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre blitt fylt opp med kommentarer fra hele verden med oppfordring om å la oljen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ligge.

Folkefest Lofoten 2017 3

Seks partier garanterer for nok en seier i Lofoten

05.08.2017 | Sist oppdatert: 05.08.2017

Foran et smekkfullt torg i Svolvær lørdag formiddag lovet Senterpartiet, SV, Krf, Venstre, De Grønne og Rødt å kjempe for fortsatt oljefrie havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ramberg Lofoten

Lofoten, Vesterålen og Senja fortjener særbehandling

27.12.2016 | Sist oppdatert: 27.12.2016

Uka før jul fikk vi nyheten om at USA og Canada stenger deler av sine arktiske havområdene for all ny oljeleting av hensyn til sårbar natur og i tråd med USA og Canadas globale klimaforpliktelser. I Norge derimot, går Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, ut i romjulen og hevder det stikk motsatte, nemlig at hensyn til natur og klima ikke er gode nok grunner til å særbehandle havområder.

Reine i Lofoten

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er viktigere enn noensinne

23.11.2012 | Sist oppdatert: 23.11.2012

I dag la Olje- og energidepartementet (OED) fram sine resultater fra kunnskapsinnhentingen i forbindelse med mulig oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. – Vi har allerede mye kunnskap om hva oljeboring i disse områdene betyr. Miljøkonsekvensene av oljevirksomhet her kan være dramatiske sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Viser fra 1 til 8 av totalt 18 artikler

Relaterte tema