Du er her:

fiskebåt, Olenils øy Lofoten

Foto: Arnodd Håpnes

Havforskerne gir oljeindustrien rødt lys

Havforskningsinstituttet sier stopp for oljeboring i 39 av de totalt 100 områdene som olje- og energiministeren har foreslått å tilby til oljeindustrien. – Dette bekrefter at det er alvorlige konflikter mellom fisk og olje, mener leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Les mer

Havforskningsinstituttets høringsuttalelse 

I en høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet til olje- og energiminister Terje Riis Johansen, sier forskerne klart nei til oljeboring i nesten førti prosent av alle de foreslåtte områdene. Høringsuttalelsen kommer som følge av at statsråden har varslet at han vil tildele flere letetillatelser til oljeindustrien på norsk sokkel.

-      Havforskningsinstituttet sier her klart i fra om at de fornybare ressursene i havet må sikres. Her har Riis Johansen sjansen til å vise at regjeringen ikke utelukkende har Statoils interesser i bakhodet når beslutninger skal tas, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Sier nei i fiskens gyteområder

Havforskningsinstituttet skriver blant annet i høringsuttalelsen sin at: ”Vi baserer dette på ny kunnskap ervervet over lang tid, men også på den nyeste kunnskapen som foreligger”.

Forskerne viser blant annet til kunnskap om miljørisiko som følge av oljeulykker, og skriver videre at: ”Selv om sannsynligheten for slike hendelser er svært lav mener instituttet at man ut fra føre-var hensyn og for å sikre de fornybare ressursene ikke bør tillate petroleumsvirksomhet i gyteområder”.

Rødgrønn oljerekord

Regjeringen har slått rekord i å tildele nytt areal til oljeindustrien, og har allerede tildelt dobbelt så mange letetillatelser som den forrige regjeringen.

-      Regjeringen har allerede tildelt oljeindustrien flere områder til oljeindustrien enn noen tidligere regjering. Hvis de ønsker å forbedre miljøpolitikken sin er å følge havforskernes råd et godt sted å begynne, avslutter Haltbrekken.

Offentliggjøringen av hvilken nye områder som regjeringen tilbyr oljeindustrien er ventet å finne sted før sommeren.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.05.2010