Du er her:

Klimaet tåler ikke mer oljeleting

Det er allerede oppdaget langt mer kull, olje og gass enn det som kan brennes hvis vi skal nå Norges viktigste klimamål - togradersmålet. Selv om alle utslipp fra kullkraftverk stopper i morgen, kan vi fortsatt ikke bruke alle olje- og gassreserver, langt mindre øke dem gjennom å åpne for ytterligere olje- og gassleting.

Den tyske klimaforskeren Malte Meinshausen og hans kolleger har i en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Nature beregnet at under en firedel av de allerede oppdagede og utvinnbare reservene av olje, kull og gass kan brennes dersom det skal være sannsynlig å nå det såkalte togradersmålet. Til VG sier Meinshausen at det gjør det meningsløst å åpne nye områder for olje- og gassleting, for eksempel utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Å åpne nye områder for oljevirksomhet strider mot regjeringens viktigste klimamål. Selv om vi slutter å bruke skitnere brensler som kull og oljesand, er det allerede oppdaget nok olje og gass i verden til å skape dramatiske klimaendringer, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Bakgrunn: Togradersmålet og nye leteområder for olje (PDF)

Ifølge togradersmålet må man unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger mer enn to grader i forhold til førindustrielt nivå. Svært mange forskere mener at høyere oppvarming enn dette vil gi svært dramatiske klimaendringer. Den rød-grønne regjeringen har gjort togradersmålet til det viktigste målet i norsk klimapolitikk, og var under København-toppmøtet en av de sterkeste pådriverne for dette målet internasjonalt.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.12.2018