Du er her:

Ramberg, Lofoten, solnedgang

Ramberg, Lofoten, solnedgang. Foto: Arnodd Håpnes

Lofoten, Vesterålen og Senja fortjener særbehandling

Uka før jul fikk vi nyheten om at USA og Canada stenger deler av sine arktiske havområdene for all ny oljeleting av hensyn til sårbar natur og i tråd med USA og Canadas globale klimaforpliktelser. I Norge derimot, går Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, ut i romjulen og hevder det stikk motsatte, nemlig at hensyn til natur og klima ikke er gode nok grunner til å særbehandle havområder.

- Hensynet til natur og fiskerier er i seg selv gode nok grunner til at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal særbehandles og ikke utsettes for risikoen fra oljeutvinning, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Lofoten, Vesterålen og Senja er fødestua til den siste store torskebestanden i verden, her finnes fortsatt store sjøfuglbestander og verdens største kaldtvannskorallrev ligger utenfor Røst. Klimaargumentet gjelder for hele norsk sokkel. Også norsk olje og gass må bli liggende om Norge skal innfri sine globale klimaforpliktelser.

- At Støre på tross av dette mener dette er et område som ikke skal særbehandles, vitner om en partileder som verken tar miljø eller fiskerihensyn på alvor, sier Silje Ask Lundberg videre.

Det var den amerikanske presidenten Barack Obama og den kanadiske presidenten Justin Trudeau som rett før jul erklærte at deler av de arktiske farvannene utenfor de to nasjonene skulle vernes for fremtidig oljeleting. I erklæringen henvises det til landenes globale klimaforpliktelser og hensynet til sårbart dyreliv og fiskeriene. Faren for et oljeutslipp og konsekvensene for arktiske økosystem fremheves i erklæringen som en viktig årsak til at oljenasjonene USA og Canada velger å særbehandle deler av sine havområder.

- Det er jo absurd at Jonas Gahr Støre, lederen av Norges største parti, kommer med uttalelser som viser at han har et miljøsyn som er svært gammeldags. Han er i utakt med store deler av sitt eget parti og internasjonale klima- og miljøforpliktelser, avslutter Silje Ask Lundberg.

Kontakt:

Leder i Naturvernforbundet,  Silje Ask Lundberg på tlf 91 33 17 29
Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, tlf 97 18 33 79

Les erklæringen fra Obama og Trudeau her:

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.12.2016