Du er her:

Den utrydningstruede sjøfuglen lomvi

Den utrydningstruede sjøfuglen lomvi. Foto: Istockphoto

Ny kunnskap styrker oljemotstanden

Unike korallrev og elendig tilstand for sjøfugl er viktige funn i undersøkelsene fra Lofoten, Vesterålen og Senja som ble lagt frem i dag. – Dette gjør det enda vanskeligere å påstå at oljeboring i disse områdene er trygt, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Gjennom fire år har regjeringens miljøeksperter samlet inn kunnskap om havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De fastslår at områdene er svært sårbare og inneholder interessante funn om nye korallrev forruten en dramatisk nedgang for sjøfuglbestandene. Regjeringen vil legge dagens rapport til grunn når de senere i år skal avgjøre fremtiden for havområdene i nord.

Tror på seier mot oljeindustrien
Haltbrekken mener dagens rapport gir drahjelp til oljemotstanderne både i og utenfor regjeringen. Han tror på seier i kampen mot oljeindustrien. Haltbrekken viser til at miljøekspertenes beskrivelse av de kontroversielle områdene som ”særlig verdifulle og sårbare” står ved lag, men at ny kunnskap om mer enn 300 korallrev og skremmende tilstander for sjøfugl, svekker oljeindustriens muligheter for å slippe til i områdene.

-  Vi har fått bekreftet hvor unike disse naturområdene er, og som vi har et soleklart ansvar for å ta vare på. Når vi i dag får ny kunnskap om nye unike korallrev samtidig som sjøfuglen i området allerede har store problemer, kan ikke det bety annet enn at her må oljelobbyen holde fingrene av fatet, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Umulig å fastslå risiko
Debatten om hvor alvorlig en oljeulykke i disse havområdene vil være, har gått høyt de siste dagene. Dagens rapport konkluderer med at det kan være alvorlige konsekvenser dersom uhellet skulle være ute. Samtidig understreker rapporten at de modellene forskerne bruker for å beregne nøyaktig hva tapene vil bli, ikke er gode nok.

Det er kjent at det har vært stor uenighet mellom havforskerne og oljeindustrien når det gjelder hvordan disse beregningene skal gjøres, og rapporten sier dette er et område det må jobbes videre med. Haltbrekken mener de som har hevdet at oljesøl ikke vil være alvorlig for de unike fiskeriressursene i Lofoten og Vesterålen, har ført folk bak lyset.

Viktig kunnskapsprosess som ruller videre    
-  I dag har vi ikke gode nok verktøy for å gjøre forsvarlige vurderinger av hva konsekvensene av ei oljeulykke vil bli. Det vi vet er at dagens oljevernberedskap ikke holder mål. Det slås dessuten fast at det er i de mest sårbare områdene de viktigste petroleumsressursene ligger. Spørsmålet da er om regjeringen tør spille rullett med de fornybare ressursene i nord, sier Haltbrekken. – Om vi spiller med 5 eller 11 tomme kamre er uinteressant, faren er uansett stor.

Til tross for interessante funn og kunnskapsinnsamling gjennom flere år, er det fremdeles viktige spørsmål om lofotnaturen som står ubesvart. Særlig når det gjelder fiskeriressursene har man ikke fått nok ny kunnskap og man vet for lite om hvordan fisken vil påvirkes av oljeindustrien. Haltbrekken mener regjeringen må fortsette kunnskapsinnhentingen og arbeidet for å kartlegge miljøverdiene i nord, men advarer mot å sette i gang en ”konsekvensutredning” slik oljeindustrien ønsker seg.

Lover hard kamp mot oljeindustrien
-   Ei konsekvensutredning er første skritt mot oljeboring, det vet både oljeindustrien og politikerne. Dagens kunnskap underbygger nettopp at dette ikke er veien å gå. Når regjeringen har sagt de vil legge miljøvurderingene til grunn, viser dagens nye kunnskap at planene om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja bør forbli i skuffen, sier Haltbrekken.

I morgen legges anslagene for hvor store oljeressurser som finnes i disse områdene frem. Det nye kunnskapsgrunnlaget skal deretter ut på en større høringsprosess før regjeringen skal fatte sin avgjørelse. Norges Naturvernforbund følger saken tett, og lover oljeindustrien hard kamp i månedene fremover.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.04.2010