Du er her:

Reine i Lofoten

Fra Reine i Moskenes kommune. Foto: Cecilie Bergmann

Fraråder oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja:

Statens egne eksperter sier nei til oljeboring

Et klart og tydelig nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er konklusjonen fra Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning. - Mer tydelige faglige råd skal Jens Stoltenberg lete lenge etter, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Det er verken forsvarlig eller tilrådelig med oljeboring i området, er budskapet i direktoratenes kommentarer til det faglige grunnlaget for regjeringens oljebeslutning.  

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skriver i sin høringsuttalelse at det ikke er kommet fram ny kunnskap som tilsier at de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan åpnes for oljeboring.

Tydelig signal til Stoltenberg & co
Direktoratet for Naturforvaltning konkluderer også med at det ikke er forsvarlig å åpne for oljeleting, på grunn av områdets unike biologiske funksjon.

- Vi mener dette må være tilstrekkelig for at regjeringen skal sette en klar stopper for oljeboring i de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Bør ta lærdom av mexicogulfen
Miljøekspertene sier også at miljøkonsekvensene av en oljeulykke i realiteten kan bli større enn det regjeringen har skissert i sitt faglige grunnlag. Klif skriver blant annet at man ikke har studert konsekvensene for et oljesøl svært nærme kysten, hvor Oljedirektoratet tror at petroleumsressursene er størst.

Videre viser direktoratet til at det fortsatt er mye og lære i kjølvannet av oljekatastrofen i Mexicogulfen.

- Den alvorlige ulykken i Mexicogulfen har minnet oss på at det verst tenkelige utslippet faktisk kan skje, skriver Klima- og forurensningsdirektoratet i sin høringsuttalelse.

Kan ikke overkjøre dette
Naturvernforbundet mener at det er avgjørende at regjeringen tar innspillet fra de miljøfaglige etatene på alvor.

- Dette bør være en viktig del av beslutningsgrunnlaget når de skal bestemme om det skal åpnes for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, avslutter Haltbrekken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.07.2010