logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Paris

Innlegg:

Er Paris det forjettede land?

Det må nok et under til om Paris skal bli det vi alle håper på.

Hvordan skal vi forklare den lokale bonden mangel på klimainnsats fra verdens ledere? Hvordan skal vi forklare dem at kunnskapen fra vitenskapen om farene ved klimaendringer overses? Og hvordan skal vi kunne forklare at ja, verdens ledere ser dere lider, men dette var det verden fikk til?

Klimaforhandlingene har pågått i 21 år. I mellomtiden har klimasituasjonen blitt stadig værre. Global oppvarming og konsekvensene av dette er blitt en del av hverdagen i verdens fattigste land.

Vi venter fremdeles på at de "store kanonene" i verden skal ta ansvar. Og vi venter fremdeles på pengene til å tilpasse oss klimaendringene som er lovet.

Alle øyne er nå rettet mot Paris. For oss fra land i Afrika er vi mer klar over farene ved klimaendringer enn før. Dette gjør at vi ikke godtar et svakt resultat fra Paris. Vi krever rettferdighet. Det er tross alt den rike del av verden som forurenser og vi som kjenner de største konsekvensene på kroppen.

ImageImageLuttah Annette Aluora er ansatt i Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE International). Hun er opprinnelig fra Kenya, men bor og arbeider i dag i Togo. Luttah har et brennende miljøengasjement og tror miljøet best kan løses gjennom arbeid med ungdom. På den måten kan vi skape fremtidens ledere.  Les alle hennes innlegg her.

Image